Lego motoritzat

A qui s'adreça:
Alumnes de superior d'educació primària i 1r cicle d'ESO.
 
Descripció:
Aquest taller dóna les eines per descobrir com funciona el món real a partir de màquines complexes amb la construcció per equips, d’una màquina motoritzada, tot descobrint els elements que el formen (engranatges, politges i derivats, en els quals es tracten temes de física), així com el seu funcionament (forces, fricció, treball, etc.).

Finalment, el faran funcionar gràcies a la incorporació de motors i piles en el sistema de construcció. En definitiva, es fomenta l’aprenentatge de mecanismes bàsics de construcció, d’estructures i fonts d’energia de la vida real, a l’hora que es treballa la investigació científica i el disseny creatiu d’enginyeria. Tot això, dins del concepte de les STEM (ciència, tecnologia, enginyeria i matemàtiques) on es reforça de nou la idea de treball en equip.
Correspon a la versió motoritzada del taller “Lego Màquines Simples”.
Aquest taller també es realitza a la pròpia escola.

Objectius:
- Apropar els coneixements bàsics dels conceptes de màquines, mecanismes i engranatges que existeixen i entendre el seu funcionament de forma lúdica i des de la transdisciplinarietat, amb la inclusió de competències i coneixements d’àrees diverses, en una sola activitat, com són la ciència, la tecnologia l’enginyeria i les matemàtiques.
- Crear i explorar màquines i mecanismes reals, així com investigar els seus principis i desenvolupar conceptes (segons nivell) de forces equilibrades i no equilibrades, fricció o treball, entre d’altres.
- Promoure l'automotivació i el pensament creatiu mitjançant la presentació d’eines noves i formes flexibles (construcció, deducció i resolució de problemes).
- Promoure els valors de compartir, cooperació (i no competició), així com els possibles valors socials i culturals d’allò que han creat o construït.

Competències clau:
-Competència ciutadana
-Competència matemàtica i competència en ciència, tecnologia i enginyeria
-Competència personal, social i aprendre a aprendre

Mesures COVID-19:
Les que indiquin els protocols COVID-19 en el moment de realització de l'activitat
 
Desenvolupament:
Dates de realització i horaris: durant tot el curs acadèmic, en horari a convenir
Durada: 2 hores
Nombre d'alumnes per sessió: 1 grup classe
Lloc de realització: Espai Cultura - Fundació Sabadell 1859, c. d’en Font núm. 25. Sabadell o al centre.
Cost: a l'Espai Cultura, 175 € per grup classe. Al centre, 210 € per grups classe. Descompte del 20% a les escoles del Pla Educatiu d'Entorn  
Observacions: per fer el taller al centre educatiu es recomana tenir una pantalla o projector per a poder-hi connectar un ordinador portàtil.
Dossier activitats 2022-23
 
Inscripció:
 
Informació:
Espai Cultura
Persona de contacte: Mont Callarisa
Telèfon: 93 725 95 22, extensió 2
Correu electrònic: visitesec@fundaciosabadell.cat
Consultar Web
 
Organització
Fundació 1859 Caixa Sabadell
 

 

Imprimeix