Ciència i tecnologia

Crea la teva rosa electrònica

 
A qui s'adreça:
Alumnes del cicle superior d'educació primària.
 
Descripció:
Aquest taller proposa la construcció d’una rosa lluminosa a partir de la creació d’un circuit elèctric i material divers.

Es treballen les idees claus relacionades amb un circuit electrònic, a partir d’una pila de botó, cinta adhesiva de coure i un LED. També es desenvolupa la part creativa, ja que cada rosa parteix de les mateixes bases però poden ser completament diferents, unes de les altres. Es destaca la utilització de cinta adhesiva de coure, un material molt efectiu per a la creació de circuits en 2D però també en 3D, per la qual cosa les possibilitats poden arribar a ser infinites!. Els alumnes s’emporten a casa la creació individual de la rosa electrònica.
Aquest taller també es realitza a la pròpia escola.

Objectius:
- Investigar com funciona un circuit elèctric i els components que el formen.
- Despertar l'interès en la dinàmica DIY, convertint-la en una cosa real i rellevant.
- Estimular el pensament creatiu, crític, científic i de resolució de problemes.
- Promoure els valors de compartir, cooperació (i no competició), així com els possibles valors socials i culturals d’allò que han creat o construït.

Competències bàsiques:
- Competència d’aprendre a aprendre
- Competència matemàtica
- Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic
 
Mesures COVID-19:
Consulteu Dossier activitats 2021-22, pàg 6.
 
Desenvolupament:
Dates de realització i horaris: durant tot el curs acadèmic, en horari a convenir
Durada: 1 hora i 30 minuts
Nombre d'alumnes per sessió: 1 grup classe
Lloc de realització: Espai Cultura - Fundació Sabadell 1859, c. d’en Font núm. 25. Sabadell o al centre.
Cost: a l'Espai Cultura, 15 € per grup classe. Al centre, 205 € per grups classe. Descompte del 20% a les escoles del Pla Educatiu d'Entorn
Observacions: per fer el taller al centre educatiu es recomana tenir una pantalla o projector per a poder-hi connectar un ordinador portàtil.
 
Inscripció:
 
Informació:
Espai Cultura
Persona de contacte: Mont Callarisa
Telèfon: 93 725 95 22, extensió 2
Correu electrònic: visitesec@fundaciosabadell.cat
Consultar Web
 
Organització
Fundació 1859 Caixa Sabadell
 

 

Imprimeix