PLÀNOL DE SABADELLAdreces i telèfons d'emergènciesFARMÀCIES DE GUÀRDIARESTRICCIÓ DE TRÀNSIT
CA EN ES
23
Març
2018

L’Ajuntament de Sabadell ja es regeix pel codi ètic dels alts càrrecs del consistori

Emmarcat en el Pla d’Integritat de l’Ajuntament que ha de garantir i vetllar pel bon govern en l’actuació municipal

Aquest mes de març ha entrat en vigor el codi ètic, després de la seva aprovació definitiva al Ple del passat desembre. El document recull els principis i les normes de conducta d’obligat compliment pels càrrecs electes de l’Ajuntament i també pels gerents de les empreses públiques municipals, personal eventual, personal coordinador de les àrees, síndic o síndica municipal, així com per a totes les persones que formen part de meses o juntes de contractació, tribunals de selecció de personal i comissions de valoració de subvencions.

Aquest codi, és fruit d’un llarg debat a la Comissió de transparència, on hi ha representants de tots els grups municipals que formen part del Ple de l’Ajuntament, té caràcter reglamentari i és d’obligat compliment. Estableix les normes de conducta en temes com els processos de contractació, la gestió de recursos públics, els regals, la relació amb el personal i els mitjans de comunicació, l’ús i l’accés a la informació o els conflictes d’interès, entre d’altres.

Al mateix temps, inclou un procés sancionador per als casos d’incompliment, basat en la llei de Transparència i contempla, a més, com a garantia d’aplicació, interpretació i avaluació, la creació d’una comissió ètica pública integrada per personal tècnic de l’Ajuntament. Aquesta comissió serà l’encarregada de regular el règim de funcionament i, entre d’altres, els canals de comunicació amb l’organització per assegurar el compliment del codi.

Elena Hinojo:

Tot i que l’aprovació d’aquest codi, no és garantia per si sol d’un comportament ètic, crec que ens hem de felicitar que per fi a l’Ajuntament es disposi d’un instrument tan important, una de les peces bàsiques de l’anomenada infraestructura ètica que l’actual Govern es va comprometre a desenvolupar

Pla d’integritat, una eina per promoure una cultura pública ètica i respectuosa

El codi ètic ha estat una de les accions que l’Ajuntament va engegar en el marc del Pla d’Integritat, un compromís del Govern municipal per promoure una cultura pública ètica i respectuosa i que passa per transformar l’organització, incorporant de manera permanent mecanismes que afavoreixin una actuació correcta, dins d’uns paràmetres d’integritat pública.

Una altra de les accions que inclou el Pla d’Integritat és la gestió de riscos de corrupció des d’on es volen l’establir i aplicar els mecanismes de detecció i resposta davant conductes corruptes, il·legals o impròpies.

En una primera fase d’aquesta avaluació s’han fet ja 13 sessions de treball on hi han participat més de 70 treballadors i treballadores, de diferents categories laborals, per identificar els riscos, la gravetat i probabilitat del mateixos aportant els punts de vista des dels diferents àmbits de treball i perspectives. Actualment ja s’està treballant en una segona fase consistent en l’anàlisi dels riscos identificats amb la intenció d’elaborar el Pla de prevenció.