PLÀNOL DE SABADELLAdreces i telèfons d'emergènciesFARMÀCIES DE GUÀRDIARESTRICCIÓ DE TRÀNSIT
CA EN ES

 
 
 
Dimarts 20 d’abril a les 10,30 h del matí al Museu d'Història de Sabadell (MHS). Casa fàbrica Casanovas.

PRESENTACIÓ DE LES TROBALLES ARQUEOLÒGIQUES DE LA VIA MASSAGUÉ, 10-14 / RAVAL DE DINS, 15-19

Dia: Dimarts 20 d’abril, a les 10’30 h del matí

Lloc: Museu d’Història de Sabadell, carrer de Sant Antoni, 13

 

Assistents

·     Carles de la Rosa, regidor de Cultura de l’Ajuntament de Sabadell.

·     Antoni Martínarqueòleg territorial – Servei d’Arqueologia i Paleontologia Direcció General del Patrimoni Cultural (Generalitat de Catalunya)

·     Jordi Roig Buxó, arqueòleg director de la intervenció arqueològica.

·     Marc Calvo, arquitecte de la promoció.

 

La intervenció arqueològica preventiva que s’ha realitzat entre els mesos de novembre de 2020 i de març de 2021 en el marc del projecte d’obra de nova urbanització en el solar de la Via de Massaagué, 10-14 i Raval de Dins (habitatges plurifamiliars amb plantes de pàrquing subterrani), de 700 m2, ha donat uns resultats positius i de gran interès, amb la localització de noves estructures relacionades amb l’antiga vila medieval i moderna de Sabadell i amb unes restes materials igualment de rellevant valor històric i arqueològic. L’excavació ha estat finançada per la promotora Via Massagué Ten SL i dirigida per l’arqueòleg Jordi Roig, de l’empresa Arqueologia i Patrimoni Arrago SL.

Destaquen en primera instància, les restes de la muralla i fossat atribuïbles als sistemes defensius de la vila fortificada de Sabadell d’època baix medieval (s. XIV i XV), que també encerclaven i protegien l’antic barri medieval del Raval. S’han localitzat tres trams de mur de la muralla i tot un llarg tram del fossat (27 m) amb quasi 3 metres de fondària, que presenten diferents nivells i graus de conservació.

En segon lloc, s’han excavat les restes d’un gran casal gòtic (s. XIV–XV) edificat intra murs dins el barri del Raval i recolzat a la muralla. D’aquest, s’ha documentat la part residencial amb fonamentacions de murs i retalls que delimiten diversos àmbits de compartimentació interiors, així com el sector de magatzem de productes agrícoles, amb un total de 10 sitges que es poden datar entre els segles XIII i XIV, i un gran retall a manera d’àmbit subterrani de gran capacitat. El material recuperat en els rebliments d’aquestes estructures suggereix la rellevància d’aquest casal baix medieval i llur propietari. Així, destaca una peça singular d’orfebreria corresponent a un sigillum o matriu de segell de bronze personalitzat en forma d’escut del segle XIV, en un excel·lent estat de conservació i amb un alt interès històric i arqueològic. Presenta un motiu heràldic central amb una ballesta, que es podria atribuir a la família Ballester. També disposa d’una llegenda inscrita amb grafia gòtica a l’orla, que ens indicaria el nom del personatge propietari del segell. Aquest tipus de peces sabem que eren propietat de personatges rellevants de la noblesa i baixa noblesa, i que servien per signar i segellar sobre cera documents i pergamins. Es tracta d’unes peces força escasses i, ara com ara, aquesta és l’única procedent de context arqueològic a Catalunya d’època baixmedieval. Una segona peça singular és la nou d’os d’una ballesta, que es va localitzar juntament amb les peces de ferro i bronze del seu mecanisme i fixació a l’estructura de fusta. Es tracta d’unes peces i elements força singulars i escasses, de les que se’n coneixen molt pocs exemplars amb una cronologia del segle XIV.

Per altra banda, les excavacions han permès constatar l’abandó i enderroc d’aquest casal durant l’època moderna, entre el segles XVI i XVII, moment en què aquest sector del barri del Raval pateix una transformació absoluta, alhora que els sistemes defensius baix medievals comencen a perdre la seva funció, i tant la muralla com el fossat són amortitzats progressivament. Així, atribuïble a l’època moderna (s. XVII-XVIII) es documenta la instal·laciód’un centre terrisser i taller de ceràmica, del qual s’han localitzat dos grans forns de cocció de peces de terrissa amb cambra de foci cambra de cocció superior. Així mateix, es construeix un nou casal i habitatge, que estaria relacionat amb el taller artesanal, i del que s’han localitzat diverses estructures arqueològiques, com ara dues singulars galeries subterrànies. Aquestes, en el seu origen, tindrien una funció d’amagatall i refugi puntual en moments d’episodis bèl·lics i conflictes armats a la vila entre els segles XVII i XVIII.

Del conjunt de les troballes immobles que s’han documentat es conservaran i posaran en valor patrimonial dos punts de la muralla del segle XIV,els quals seran visibles i estaran senyalitzats, de forma integrada i didàctica al projecte de l’obra nova. El conjunt dels materials arqueològics que s’han recuperat seran dipositats al Museu d’Història una vegada hagin estat inventariats i estudiats.

Una vegada més es confirma l’enorme riquesa arqueològica que es conserva en el subsòl del centre històric de la ciutat i que no deixa de proporcionar-nos nous elements de valor patrimonial i museístic que seguirem difonent i donant a conèixer des del Museu d’Història. Igualment, l’aplicació del Pla Especial de Protecció dels Béns Arquitectònics, Mediambientals i Arqueològics de Sabadell vigent segueix essent una bona eina per dur a terme aquestes intervencions preventives en àrees d’expectativa arqueològica, les quals molt sovint ens aporten un valor afegit cultural a la transformació urbanística de la nostra ciutat.

 

       2a P1070681          

2d P1070281    3a IMG 20210312 WA0008         

 

4b IMG 20201210 WA0024    4d IMG 20210312 WA0013 

 

 5a IMG 20210208 WA0006

 

 

Fotografies:

1a.- Ortofotoimatge del conjunt de la intervenció arqueològica feta al solar de la Via de Massagué, 10-14 / Raval de Dins.

2a.- Treballs d’excavació arqueològica al sector de la muralla i del fossat del segle XIV.

2d.- Detall d’un dels trams de la muralla que es conservaran integrats a l’obra nova.

3a.- Conjunt de sitges d’emmagatzematge agrícola dels segles XIII-XIV.

4b.- Un dels dos forns de terrissa dels segles XVII-XVIII durant el procés d’excavació.

4d.- L’altre forn de terrissa dels segles XVII-XVIII un cop excavat.

5a.- Accés a una de les galeries subterrànies que s’han pogut documentar, excavades en el subsòl natural.

*Fotografies cedides per Jordi Roig i Buxó (Arrago SL)

 

Sabadell, 13 d’abril de 2021

 

Xarxes socials de Cultura. Segueix-nos, participa!

Facebook de Sabadell Cultura       Instagram Sabadell Cultura       Twitter Sabadell Cultura

 

També pots estar al dia amb l'app SincronitzatsSincronitzats 2

Descarrega-la aquí:

 Sincronitzats. El nou canal de cultura a Sabadell! Ara podreu estar, més que mai, sincronitzats amb la cultura a Sabadell

 

Publicacions cultura