Imatge

Zootrop estroboscòpic

A qui s'adreça:
Alumnes de cicle mitjà d’educació primària

Descripció:
El zootrop va ser un invent creat el 1834 i consisteix en un tambor giratori amb petites escletxes a través de les quals es pot observar una animació cíclica (loop) provocada per una sèrie d’imatges seqüenciades.

Amb els nostres “Zootrops estroboscòpics” podem canviar les típiques “tires” de zootrop per discs de vinil, i els dibuixos per figures de plastilina que es transformen màgicament davant dels nostres ulls! L’activitat s’inicia amb una introducció al món del cinema per entendre el mecanisme bàsic que el fa funcionar, la persistència visual

Objectius:
- Descobrir els mecanismes de l’animació́ i el cinema.
- Experimentar amb la imatge en moviment.
- Comprendre l’efecte “loop” o bucle.
- Potenciar la creativitat.
- Valorar les diferents tècniques de l’animació́.
- Mostrar una correcta actitud de treball en les diferents dinàmiques plantejades. 
 
Competències bàsiques:
- Competència comunicativa lingüística i audiovisual
- Competència artística i cultural
- Competència d’aprendre a aprendre
 
Mesures COVID-19:
Consulteu Dossier activitats 2020-21, pàg 6.
 
Desenvolupament:
Dates de realització i horaris: durant tot el curs acadèmic en horari a convenir
Durada: 1 hora 30 minuts
Nombre d'alumnes per sessió: 1 grup classe 
Lloc de realització: Espai Cultura de la Fundació Sabadell 1859, c. d’en Font núm. 25. Sabadell 
Cost: 150 € per grup classe 
 
Inscripció:
 
Informació:
Espai Cultura
Persona de contacte: Mont Callarisa
Telèfon: 93 725 95 22 (Extensió 2)
Correu electrònic: visitesec@fundaciosabadell.cat
Consultar Web
 
Organització
Fundació 1859 Caixa Sabadell

 

Imprimeix