Cooperació i solidaritat

El comerç just a Sabadell

A qui s'adreça:
Alumnes de cicle mitjà i cicle superior d'educació primària, ESO, batxillerat, formació professional i escoles d'adults.

Descripció:
La proposta consisteix en la realització d’una activitat on es pretén introduir el concepte de comerç just com a eina per canviar les desigualtats entre els països.

Consisteix en la visita al centre d'un voluntari, qui a través de la  visualització d'un vídeo, treballa aspectes d'aproximació a la realitat laboral, social i econòmica dels països empobrits, al mateix temps que posa de relleu la injustícia en el comerç internacional. Seguidament hi ha un col·loqui amb el grup, i a partir de la reflexió grupal, s'aporten elements concrets de transformació d'aquesta realitat com a ciutadans i com a consumidors.

Objectius:
- Fomentar la sensibilitat i el coneixement envers les desigualtats en el món a través d'accions que afavoreixin el respecte pels drets humans i la cooperació entre els pobles.
- Facilitar recursos al professorat per a jornades de solidaritat, setmanes interculturals i treballs de recerca.

Competències bàsiques:
- Competència social i ciutadana
- Competència d'autonomia i iniciativa personal 

Mesures COVID-19:
L'activitat es realitza a l'aula, en sessions de grups classe estables. Els nois i les noies tant sols interactuen per participar des del seu seient durant el debat posterior, una vegada han visualitzat un vídeo i el power point sobre el comerç just. El monitor que sempre serà el mateix i anirà al centre seguint escrupolosament les mesures higièniques i de seguretat que determinin en cada moment, les autoritats i el propi centre, emprant mesures consistents en l'ús de l'equip de protecció individual, distància de seguretat i neteja de mans, abans i després de l'activitat. Aquesta activitat si la situació empitjorés, es podria realitzar de forma telemàtica.

Desenvolupament:
Dates de realització i horaris:  dates i horari a concertar amb el centre educatiu.
Durada: 60 minuts
Nombre d'alumnes per sessió: grup classe.
Lloc de realització: aula del centre educatiu.
Cost: gratuït

Inscripció:

Informació:
Oxfam Intermón
Persona de Contacte: Francesc Vives
Correu electrònic: vivesmir@telefonica.net
Telèfon: 610880052
Consultar Web

Organització:
Oxfam Intermón

Imprimeix