Cooperació i solidaritat

El tercer món. Prenem-ne consciència

A qui s'adreça:
Alumnes de cicle superior d'educació primària, ESO, batxillerat, formació professional i escoles d'adults.

Descripció:
Xerrada, amb suport visual, de conscienciació sobre la situació actual a Guatemala, l'Índia, Etiòpia i Hondures amb l'explicació de les diferents actuacions que realitza la Fundació Quetzal en aquests països.
Hi ha la possibilitat de fer la presentació en anglès, de qualsevol dels projectes realitzats.
L'activitat també es pot realitzar en format virtual per videoconferència.

Objectius:
- Mostrar la situació social i econòmica de països del tercer món.
- Transmetre valors de solidaritat.
- Conscienciar els joves de la importància del voluntariat.

Competències clau:
- Competència ciutadana
- Competència personal, social i aprendre a aprendre
 
Desenvolupament:
Dates de realització i horaris: de novembre 2022 a abril 2023
Durada: 1 hora
Nombre d'alumnes per sessió: 1 grup classe
Lloc de realització: al centre educatiu o per videoconferència.
Cost: gratuït
Observacions: es necessita ordinador, projector o PDI
 
Mesures COVID-19:
Les que indiquin els protocols COVID-19 en el moment de realització de l'activitat

Inscripció:


Informació:
Fundació Quetzal
Persona de contacte: Paquita Pérez / Rosa Pocorull
Correu electrònic: paquita1quetzal@gmail.com / rosa.pocorull@escolaguixot.org
Telèfon: 661 473 927 / 626 89 55 12 
Consulteu web

Organització:
Fundació Quetzal

Imprimeix