Diversitat i convivència

La policia ve a l'escola: aprendre sobre l'assetjament escolar

A qui s'adreça:
Alumnes de 5è d'educació primària.

Descripció:
Sessió impartida per policies municipals al centre educatiu, per tal que els alumnes adquireixin conceptes i eines per la detecció i la intervenció davant l’assetjament escolar.

Els educadors utilitzaran un suport informàtic que els ajudarà a portar la sessió de manera més visual i dinàmica i promouran que els alumnes esdevinguin agents actius en la lluita contra l’assetjament escolar i el ciberbulling.

L’educació socioemocional proporciona eines per avançar en el coneixement propi i dels altres i per a millorar la manera com ens relacionem. Cal que els alumnes aprenguin a desenvolupar les habilitats, actituds i competències socioemocionals per saber gestionar de manera positiva les seves emocions i les dels altres i actuïn des de l’empatia i l’assertivitat.

Objectius:
- Sensibilitzar l'alumnat sobre la importància del respecte i l’amabilitat en les relacions del grup.
- Adquirir conceptes que els ajudin a reconèixer situacions que puguin arribar a ser d'assetjament.
- Facilitar eines als alumnes per si es troben davant d’una situació d’assetjament escolar i puguin reconèixer els rols: persona assetjadora, persona víctima i persona espectadora.
- Afavorir un debat a l’aula sobre l’existència de possibles casos d’assetjament escolar.
 
Competències clau:
- Competència ciutadana
- Competència emprenedora
- Competència personal, social i aprendre a aprendre
 
Desenvolupament:
Dates de realització: a convenir
Durada: 1 hora i 30 minuts
Nombre d'alumnes per sessió: 1 grup classe
Lloc de realització: al centre educatiu
Cost: gratuït
 
Inscripció:

Informació:
Policia Municipal de Sabadell
Persona de contacte: equip de monitors d'Educació Viària
Correu electrònic: evi@ajsabadell.cat
Telèfon: 93 745 32 61. ext. 5814
Consulta web


Organització:

Policia Municipal de Sabadell

Imprimeix