Diversitat i convivència

No, no són bromes

A qui s'adreça:
Alumnes de 1r d’ESO

Descripció:
Bullying. Tothom n'ha sentit a parlar, però sabem identificar-ho? No. No són bromes.

Partint de la lectura d’un cas real i del visionat de diferents vídeos, s’aniran treballant diferents conceptes i aspectes clau que tenen a veure amb el bullying, de manera dinàmica i vivenciada.
Es parlarà de maltractament, de baralla, de maltractament reiterat, de diferència, de ciberbullying, etc. . També es dóna especial importància a l'empatia i a la rellevància de tots i totes per evitar aquests maltractaments, malgrat ens pensem que no hi tenim res a veure. Es parla dels rols que es donen en una situació d’assetjament: persona víctima, persona/es agressora/es i persona/es observadores, del triangle que s’estableix entre elles i de com es pot trencar, posant especial èmfasi en aquest tercer rol, per tal de que els i les joves hi reflexionin sobre com poden modificar les seves actituds. 
Es busca que els i les joves, així com el professorat, prengui consciència de que allò que està passant No, no són bromes, perquè amb una broma hi riu tothom, i això no és el que passa quan s’està donant una situació d’assetjament....

Objectius:
- Desenvolupar el coneixement crític per analitzar i interpretar fets.
- Promoure la participació i la implicació en la lluita contra qualsevol tipus d’assetjament.
- Identificar conductes d’assetjament i tot allò que comporten aquestes accions.

Competències clau:
- Competència ciutadana
- Competència emprenedora
- Competència personal, social i aprendre a aprendre
 
Mesures COVID-19:
Les que indiquin els protocols COVID-19 en el moment de realització de l'activitat.
 
Desenvolupament:
Dates de realització i horaris: preferentment a l'octubre
Durada: 1 hora
Nombre d'alumnes per sessió: 1 grup classe
Lloc de realització: al centre educatiu
Cost: gratuït
Observacions: cal tenir: ordinador i projector o pantalla digital i connexió a Internet/És necessari demanar hora amb un mínim d’una setmana d’antelació. 
És obligatòria l’assistència de professorat a l’aula.

Inscripció:

ACTIVITAT TANCADA. AFORAMENT COMPLET

Informació: 
Àrea de Feminisme, Benestar Animal i Participació. Oficina Jove
Persona de contacte: Esther Pàrraga
Correu electrònic: eparraga@ajsabadell.cat
Telèfon: 93 745 33 01
Consulta web

Organització:
Àrea de Feminisme, Benestar Animal i Participació. Oficina Jove

Imprimeix