Prevenció de riscos i seguretat

Conducció: prevenció i seguretat

A qui s'adreça:
Alumnes de 2n cicle d'ESO, batxillerat i formació professional.

Descripció:
Sessió de treball amb el grup classe, sobre la seguretat viària, impartida per policies municipals especialitzats i amb suport de material tècnic i audiovisual. Els temes que es treballen són: conducció, seguretat, alcohol i drogues.

Objectius:
- Donar a conèixer els diferents elements de seguretat tant en el ciclomotor, motocicleta o cotxe.
- Conscienciar dels riscos tan a nivell legislatiu com d'accidents que comporta conduir sota els efectes de l'alcohol i drogues.

Competències bàsiques:
- Competència social i ciutadana
- Competència d'autonomia i iniciativa personal

Mesures COVID 19:
Els agents responsables de l'activitat seguiran els requeriments que consten al Pla d’actuació específic de la Generalitat de Catalunya per al curs 2021-2022 per a centres educatius en el marc de la pandèmia, de les autoritats sanitàries i les indicacions del propi centre educatiu, utilitzant l'equip de protecció individual, mantenint les mesures de distància de seguretat amb els alumnes i la higienització de les mans, abans i després de l'activitat. L’activitat s’ha adaptat per evitar la interacció física entre alumnes i l’ús dels materials col·lectius.

Desenvolupament:
Dates de realització i horaris: a convenir
Durada: 2 hores aproximadament
Nombre d'alumnes per sessió: 1 grup classe
Lloc de realització: al mateix centre
Cost: gratuït
Material didàctic per a l'alumnat: documentació de sensibilització sobre l'educació viària, punt de llibre
Observacions: aquesta activitat es pot incloure en la programació d'acció tutorial, ètica, educació cívica. També en jornades de prevenció, setmanes culturals, etc.

Activitats vinculades:Game over, no te la juguis!

Inscripció:
 

Informació:
Policia Municipal de Sabadell
Persona de contacte: equip de monitors d'Educació Viària
Correu electrònic: evi@ajsabadell.cat
Telèfon: 93 745 32 61. ext. 5724
Consulta web

Organització:
Policia Municipal de Sabadell

Imprimeix