Prevenció de riscos i seguretat

Aprèn a moure't amb seguretat

A qui s'adreça:
Alumnes de 2n d'educació primària.

Descripció:
Sessió impartida per policies municipals al centre educatiu, amb un programa informàtic, on la mascota EVI escenifica diverses situacions quotidianes de la via pública. 

Es complementa amb la visualització del DVD "Ho tens clar?" on es comenten diferents actuacions quotidianes que realitzen tres amics. Verbalització, per part de cada alumne, de les seves dades personals: nom, cognoms, adreça, etc.

El joc de simulació amb la reproducció d'una ciutat amb els seus elements: vianants, edificis, vehicles i mobiliari urbà, enguany no es pot oferir perquè suposa un risc a causa de la pandèmia.

Objectius:
- Conèixer les normes de circulació viària que afecten als vianants i que s'han d'aplicar més freqüentment a l'entorn.
- Descriure les actituds de respecte que cal tenir per les persones que es troben quan van per l'escola i pel carrer.
- Adquirir hàbits preventius en matèria de circulació (cinturó).

Competències bàsiques:
- Competència social i ciutadana
- Competència d'autonomia i iniciativa personal

Mesures COVID 19:
Els agents responsables de l'activitat seguiran els requeriments que consten al Pla d’actuació específic de la Generalitat de Catalunya per al curs 2021-2022 per a centres educatius en el marc de la pandèmia, de les autoritats sanitàries i les indicacions del propi centre educatiu, utilitzant l'equip de protecció individual, mantenint les mesures de distància de seguretat amb els alumnes i la higienització de les mans, abans i després de l'activitat. L’activitat s’ha adaptat per evitar la interacció física entre els alumnes i l’ús dels materials col·lectius.

Desenvolupament:
Dates de realització i horaris: a convenir
Durada: 1 hora i 30 minuts cada sessió
Nombre d'alumnes per sessió: un grup classe
Lloc de realització: al centre educatiu
Cost: gratuït
Material didàctic per a l'alumnat: un quadern

Inscripció:

Informació:
Policia Municipal de Sabadell
Persona de contacte: equip de monitors d'Educació Viària
Correu electrònic: evi@ajsabadell.cat
Telèfon: 93 745 32 61. ext. 5724
Consulta web


Organització:

Policia Municipal de Sabadell

Imprimeix