Igualtat

Això també va amb mi! Parlem de violències masclistes.

A qui s'adreça:
Alumnes de 1r de batxillerat.

Descripció:
Aquest dinàmica busca connectar l'alumnat a exemples i vivències relacionades amb les violències masclistes, que sovint els són molt quotidianes i properes (Watshapp, expressions, anècdotes, etc.) i que els interpel·len directament.
A través de varies activitats i recursos audiovisuals, es descriu què són les violències masclistes, quines formes prenen, com funciona el cicle de la violència, es promou la identificació de redflags que es poden donar en relacions sexoafectives i es treballa la relació entre les violències masclistes (en totes les seves formes, inclosos els feminicidis) i el sistema patriarcal. 
Aquesta activitat també es vol plantejar com un itinerari educatiu que vinculi alumnat de diferents nivells del mateix centre. Així, un cop feta la sessió amb l’alumnat de Batxillerat, es promou una segona acció en la que persones voluntàries que acaben de rebre el taller dissenyin i implementin una intervenció per l’alumnat de 2n d’ESO. Des de l’Oficina Jove, s’ofereix l’acompanyament a aquest alumnat voluntari en el disseny de l’acció que voldran desenvolupar.
 
Objectius:
- Donar elements per identificar situacions de desigualtat i de violències masclistes
- Promoure la reflexió i l'esperit crític envers les actituds de desigualtat de gènere.
- Donar a conèixer els recursos de ciutat en matèria d’atenció i prevenció de les violències masclistes.
 
Competències clau:
- Competència ciutadana
- Competència emprenedora
- Competència personal, social i aprendre a aprendre
 
Desenvolupament:
Dates de realització i horaris: durant el tercer trimestre (abril-juny), a concretar amb el centre.
Durada: 1 hora + 1 sessió de treball posterior amb alumnat voluntari
Nombre d'alumnes per sessió: 1 grup classe
Lloc de realització: al centre educatiu i Oficina Jove
Cost: gratuït
Observacions: es dona per entès que amb aquesta activitat adreçada a batxillerat, el centre educatiu es compromet a programar les sessions adreçades a 2n d'ESO resultants de la implicació dels i de les alumnes voluntàries que les portaran a terme.
Cal tenir: ordinador i projector o pantalla digital i connexió a Internet
És obligatòria l’assistència de professorat a l’aula.
Demanar hora amb un mínim d’una setmana d’antelació.
 
Inscripció:
 

Informació: 
Àrea de Serveis a les Persones. Oficina Jove
Persona de contacte: Esther Pàrraga
Correu electrònic: eparraga@ajsabadell.cat
Telèfon: 93 745 33 01
Consulta web

Organització:  
Oficina Jove

Imprimeix