Igualtat

10è Concurs "Piula contra la violència masclista"

A qui s'adreça:
Alumnes d’ESO, batxillerat, formació professional i escoles d'adults.
 
Descripció: 
El Concurs "Piula contra la violència masclista" vol sensibilitzar contra les violències masclistes al jovent i a la ciutadania de la comarca, promoure el diàleg participatiu i fer visible la importància de les relacions igualitàries, mitjançant la creació de projectes de diverses modalitats artístiques que tracten sobre la promoció de la igualtat, la convivència i el respecte entre sexes i la prevenció de la violències masclistes.
S’estableixen 3 modalitats col·lectives:
1) Vídeo i arts escèniques. Espectacle de composició pròpia i d’una durada màxima d’1 minut. 
2) Música. Rap o altres expressions musicals de composició pròpia i d’un màxim de 3 minuts.
3) Arts visuals i plàstiques. Fotos, còmics, grafits o cartells.
Consisteix en crear un eslògan o frase curta de 140 caràcters com a màxim, que serveixi de missatge clau de la campanya del Consell Comarcal del Vallès Occidental en el marc del Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència envers les Dones i aprofitar les xarxes socials per divulgar-lo, el 25 de novembre.
Les bases del concurs es publiquen a la web del Consell Comarcal del Vallès Occidental www.ccvoc.cat i cal inscriure’s al formulari específic.
 
Els treballs hauran d'estar realitzats per 3 joves, almenys, amb edats compreses entre els 12 i els 29 anys. Els equips de treball poden ser intergeneracionals, és a dir comptar amb altres membres fora d’aquesta franja d’edat.
 
Objectius:
- Sensibilitzar contra la violència masclista al jovent de la comarca.
- Promoure el diàleg participatiu i fer visible la importància de les relacions igualitàries. 
- Fomentar la igualtat dona-home: representació de la igualtat per a l’eliminació de la violència envers les dones a través d’activitats comunicatives i artístiques.
 
Competències clau:
- Competència ciutadana
- Competència emprenedora
- Competència personal, social i aprendre a aprendre
 
Mesures COVID-19:
Les que indiquin els protocols COVID-19 en el moment de realització de l'activitat
 
Desenvolupament i inscripcions:
A partir del 25 de novembre s’obre el termini per a sol·licitar l’Acció Piula per disposar de materials sobre serveis i recursos comarcals en igualtat i violències masclistes per treballar la temàtica al centre, al correu ccvoc.piula@ccvoc.cat
Cost: gratuït
Observacions: a l’inici del curs s’enviarà informació més detallada del concurs a tots els centres de la comarca. Més informació a la pàgina web
 
Inscripció:
 
Informació:
Consell Comarcal del Vallès Occidental
Correu electrònic: ccvoc.piula@ccvoc.cat
Telèfon 93 727 35 34
Consultar Web
 
Organització:
Consell Comarcal del Vallès Occidental

Imprimeix