Prevenció Drogodependències

Sexualitats i afectivitat: "Més enllà del sexe!"

A qui s'adreça:
Alumnes de 3r d' ESO.

Descripció:
Presentació inicial amb tot el grup per introduir la sexualitat i l’afectivitat. Posteriorment es divideix el grup per realitzar una gimcana de tres activitats i per finalitzar la sessió es farà una cloenda conjunta a l’aula.

Objectius:
- Treballar la sexualitat i l’afectivitat des de la diversitat i el plaer.
- Reflexionar sobre els valors i sentiments en les relacions de parella.
- Informar sobre la transmissió i prevenció d'infeccions de transmissió sexual.
- Clarificar mites i creences. 
- Desmitificar algunes idees errònies i destapar tabús en relació a la sexualitat i l’afectivitat..
- Fomentar una actitud de respecte envers la diversitat sexual i afectiva.
- Reflexionar sobre la relació entre el gènere i les sexualitats.
- Familiaritzar-se amb l’ús dels diferents mètodes de prevenció de ITS i embarassos. 
- Donar a conèixer els recursos que la ciutat ofereix a joves i professorat.
 
Competències clau:
- Competència ciutadana
- Competència emprenedora
- Competència personal, social i aprendre a aprendre
 
Mesures COVID 19:
Les que indiquin els protocols COVID-19 en el moment de realització de l'activitat
 
Desenvolupament:
Dates de realització i horaris: entre el 2 de novembre al 20 de desembre, a concretar amb el centre
Durada: 2 hores
Nombre d'alumnes per sessió: dos grup classe (fins a 60 alumnes per sessió)
Lloc de realització: centre educatiu
Cost: gratuït
Material: es lliura al professorat material divulgatiu i didàctic elaborat per l'Oficina Jove: ‘Infoexpress sobre Sexualitats’  ‘Apunts sobre la sida’, ‘Apunts sobre els prejudicis en la sexualitat’, ‘Apunts sobre relacions sexuals sense risc’. Es recomana a l’alumnat la web de la Generalitat de Catalunya "Sexe Joves"
Observacions: es necessita:
- Projector o pantalla per la visualització de vídeo.
- 3 espais diferenciats per fer les activitats de la gimcana.
Recomanem realitzar la sessió d’assessorament amb el professorat, realitzada per les tècniques de Salut Comunitària amb recursos i materials per treballar a l’aula.
Cal concretar data amb la tècnica de Salut Comunitària referent.

Inscripció:

Informació:
Contacte: Oficina Jove i Servei de Salut (Salut Comunitària)
Telèfon: 93 745 33 01  o 93 745 34 05 
Correus electrònics: eparraga@ajsabadell.cat; promociosalut@ajsabadell.cat
Consulta web


Organització:

Oficina Jove i Servei de Salut

Imprimeix