Aigua

El recorregut de l’aigua: des del lavabo fins el riu

A qui s'adreça:
Alumnes de cicle superior d’educació primària i 1r cicle d'ESO.

Descripció:
Activitat que es centra en introduir el cicle integral de l’aigua.

S'expliquen les fases del procés de depuració i com contribueix una depuradora a potenciar la biodiversitat de l’entorn: des de la reutilització de l’aigua per a usos alternatius, a la valorització dels residus i l’aprofitament energètic, entre d’altres, alineant-se als Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).

L'activitat, per garantir la seguretat de totes les persones participants, es realitzarà únicament a les escoles.

Objectius:
- Conèixer el procés de tractament de les aigües residuals i la reutilització.
- Entendre el procés de depuració en el context del cicle integral de l’aigua.
- Adonar-se de l'impacte de les aigües residuals sobre el medi i la salut de les persones.
- Fomentar actituds positives i de col·laboració en la preservació del medi.                                                                                     
- Entendre la planta depuradora com a una ‘biofactoria’

Competències bàsiques:
- Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic.
- Competència d'autonomia i iniciativa personal.

Mesures COVID-19:
- L’educadora portarà els EPI’s necessaris per al desenvolupament segur de l’activitat.
- L’educadora portarà gel hidroalcohòlic per desinfectar mans abans de l’accés de cada aula i quan surti de la mateixes.
- L’educadora vetllarà per què es mantinguin les distàncies de seguretat (entre ella i el grup classe).
- Els alumnes no manipularan material, només el tocarà l’educadora.
- L’educadora seguirà les mesures de seguretat marcades per cada centre educatiu i cada centre informarà de les mesures, amb la màxima antel·lació possible,

Desenvolupament:
Dates de realització i horaris: durant el primer trimestre del curs, al matí.
Durada: 1 hora
Nombre d'alumnes per sessió: 1 grup classe
Lloc de realització: al centre educatiu
Cost: gratuït
Observacions: Aigües Sabadell també organitza un Concurs de Dibuix, en el qual poden participar tots els alumnes que facin aquesta activitat. Les bases es lliuren a cadascun dels alumnes i professors el mateix dia de l'activitat. Es reparteixen diversos premis entre els alumnes finalistes i importants lots de material per a les escoles.
Participació limitada a les línies d'un mateix curs per centre educatiu.
Material: hi ha una guia del professor i un full d’activitats per als alumnes.

Inscripció:

Durant la primera quinzena de setembre, Aigües Sabadell contactarà amb els centres per assignar dia i hora de les sessions.

Informació:
Aigües Sabadell
Telèfon: 93 728 34 51
Correu electrònic: comunicacio@cassa.es

Organització:
Aigües Sabadell

Imprimeix