Energia

Les energies renovables, passat i present a la Masia de Can Deu

A qui s'adreça:
Alumnes de cicle mitjà i superior d’educació primària
 
Descripció:
El taller està centrat en l'aprofitament de les energies renovables i la sostenibilitat. Comencem centrant-nos en el coneixement d'aquestes fonts d'energia. Mitjançant els recursos de la masia i les instal·lacions annexes, els alumnes descobreixen com utilitzaven els nostres avantpassats els recursos energètics disponibles en comparació a l'ús que en fem actualment.

A la segona part, ens centrem en la part pràctica en la que els alumnes disposen de materials per a comprovar empíricament l'ús de les energies renovables. Per finalitzar el taller els alumnes coneixen els usos i tecnologies actuals per a l'aprofitament d'aquestes fonts d'energia i les perspectives de futur.

Objectius:
- Entendre els conceptes d'energia, energia renovable i no renovable i sostenibilitat.
- Copsar els principis bàsics de la tecnologia aplicada en l'aprofitament de les energies renovables, actualment i tradicional.
- Experimentar i desenvolupar habilitats manuals en la construcció d'aparells.

Competències clau:
- Competència ciutadana
- Competència matemàtica i competència en ciència, tecnologia i enginyeria
- Competència personal, social i aprendre a aprendre
 
Desenvolupament:
Dates de realització: durant el curs escolar
Durada: 2 hores (matí)
Nombre d'alumnes per sessió: 3 grups classe, màxim 30 alumnes/grup. Cada grup classe fa l'activitat amb un monitor.
Lloc de realització: Espai Natura de la Fundació 1859 Caixa Sabadell (masia de Can Deu – C. del Bosc, s/n. Sabadell)
Com s'hi arriba: autobús urbà, línies 1, 2 i 3
Cost: 184€ per grup classe. 
Observacions: a les escoles del Pla Educatiu d'Entorn i de màxima complexitat, se'ls aplicarà un descompte fix del 20%. Descomptes no acumulatius.
 
Inscripció:
visitesen@fundaciosabadell.cat
 
Informació:
Persona de contacte: Anna Blas
Correu electrònic: visitesen@fundaciosabadell.cat
Telèfon: 93 716 47 81    
Consulta Web

Organització :
Fundació 1859 Caixa Sabadell

 

Imprimeix