Energia

Taller de cuina solar i estalvi energètic

A qui s'adreça:
Alumnes de cicle superior d'educació primària.

Descripció:
L’objectiu del taller, és que l’alumnat comprovi que l’energia solar és una font d’energia neta, renovable i gratuïta. 

S’experimenta amb uns forns solars per fer una demostració d’aquesta tecnologia. Es treballa també l’estalvi energètic fent una petita pràctica sobre mesures d’estalvi senzilles que podem aplicar al nostre dia a dia.
El taller es composa d’un temps a l’aula, on es fa una explicació teòrica i es visualitzen alguns recursos audiovisuals, i d’un temps a l’exterior, on s’analitzen unes cuines solars d’acumulació i  els principis físics de la cocció solar.
Les parts teòriques i pràctiques es van succeint per tal de fer el taller el més complet i significatiu possible. En tot moment s’intenta fer participar l’alumnat, exposant els seus coneixements inicials i plantejant teories que després s’experimenten per confirmar-les. Al final de l’activitat es degusta el menjar preparat en els forns solars.

Objectius:
- Desenvolupar la mirada conscient amb el consum energètic global.
- Relacionar el consum energètic domèstic amb la problemàtica ambiental global.
- Estalviar de manera fàcil a casa.

Competències clau:
- Competència ciutadana
- Competència emprenedora
- Competència matemàtica i competència en ciència, tecnologia i enginyeria
- Competència personal, social i aprendre a aprendre
 
Mesures COVID-19:
Les que indiquin els protocols COVID-19 en el moment de realització de l'activitat
 
Desenvolupament:
Dates de realització i horaris: durant tot el curs escolar
Durada: 2 hores i mitja
Nombre d'alumnes per sessió: 1 grup classe 
Lloc de realització: centre educatiu.
Cost: s'ofereix un nombre limitat de sessions gratuïtes per als centres educatius públics. Cada centre educatiu només pot fer la reserva per 2 grups classe, per rigorós ordre d'arribada. La inscripció no és en ferm fins la confirmació per part d'Intiam Ruai. Per altres inscripcions, cal contactar directament amb l'empresa.
 
Inscripció:
Les activitats finançades per l’Ajuntament seran realitzades durant el primer trimestre, fins 22 de desembre de 2022, en data a convenir amb el proveïdor. Les activitats amb cost pel centre es poden programar durant tot el curs escolar.
 
Informació:
Intiam Ruai
Persona de contacte: Toni Lluveras Badia
Telèfon: 93 697 84 39
Correu electrònic: edusolar@intiam.cat
Consultar Web
 
Regidoria de Transició Energètica
Persona de contacte: Jaume Enciso
Telèfon: 937 45 33 14
Correu electrònic: jenciso@ajsabadell.cat
 

Organització:
Intiam Ruai SL i Regidoria de Transició Energètica

 

Imprimeix