Mobilitat

Mou-te en autobús: coneguem els Transports Urbans de Sabadell (TUS)

A qui s'adreça:
Alumnes de segon cicle d'educació infantil (P4 i P5), educació primària, ESO, batxillerat, formació professional i escoles d'adults

Descripció:
Activitat  que consisteix en conèixer els autobusos urbans de Sabadell i a més altres mitjans de desplaçament de transport que podem utilitzar per moure'ns dins la nostra ciutat.  També es treballa sobre els comportaments i les actituds de les persones que els utilitzen.

Aquesta activitat s’ofereix en dues modalitats:
  • Activitat a l'aula + visita guiada a les cotxeres de la TUS
  • Activitat a l'aula + visita d'un autobús

Opció 1: activitat a l'aula + visita guiada a les cotxeres de la TUS

Es realitzarà el desplaçament en autobús de línia regular des del centre educatiu fins a les cotxeres per les escoles més allunyades, o bé, a peu per les escoles més properes.
 
Inscripció:


Opció 2: activitat a l'aula + visita d'un autobús
Desenvolupament al centre educatiu + desplaçament fins a un bus de la TUS que ens esperarà en una parada propera a l'escola (no es podrà fer cap trajecte).L'activitat al centre inclou el passi d'un vídeo explicatiu per conèixer les instal·lacions de TUS i la realització de tallers de mobilitat.

Inscripció:


Objectius:
- Analitzar els comportaments i les actituds de les persones com a usuàries dels mitjans de transports col·lectius i dels espais públics.
- Incentivar la implicació activa dels alumnes sobre el tema de la mobilitat i potenciar la seva autonomia i la conscienciació envers el transport urbà.
- Valorar avantatges i inconvenients dels diferents mitjans de transport.
- Distingir i utilitzar els elements bàsics per poder viatjar en autobús.
- Conèixer el transport urbà de la ciutat.

Competències bàsiques:
- Competència social i ciutadana
- Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic
- Competència d'autonomia i iniciativa personal

Desenvolupament:
Dates de realització i horaris: dilluns i divendres, de 9 a 12.30 h (possibilitat de fer-ho altres dies i també en horari de tarda per als grups de l'ESO, batxillerat, formació professional i escoles d'adults. Consulteu disponibilitat)
Nombre d'alumnes per sessió: màxim 1 grup classe.
Lloc de realització: 1) a l'aula i visita a les cotxeres de la TUS, 2) a l'aula i visita a un autobús situat a una de les parades properes a l'escola.
Cost: el monitoratge és gratuït. Els centres que hagin de desplaçar-se en autobús han de preveure les despeses de transport per viatjar en autobús (consulteu la informació sobre el bitllet col·lectiu a la web de Ciutat i Escola.

Informació:
TUS, SCCL (Transports Urbans de Sabadell)
Persona de contacte: Susana Romero
Telèfon: 93 710 79 51
Correu electrònic: sromero@tus.es
Consulta web

Organització:
TUS, SCCL (Transports Urbans de Sabadell)

 

Imprimeix