L'aeronàutica

L'aeroport de Sabadell

A qui s'adreça:
Alumnes d'educació infantil, cicle inicial i mitjà d'educació primària.

Descripció:
Visita guiada per veure les avionetes als hangars, la plataforma on estan estacionades, així com, el parc de bombers  i, segons disponibilitat del servei, veure els hidroavions per fora.

El servei de falconeria farà una petita exhibició de les aus que tenen a l’aeroport.
El recorregut té 2 km, però es pot fer un recorregut d'1 km, si no es visiten els hidroavions. L'alumnat de primària pot visitar els tallers de manteniment d'aeronaus, previ avís i disponibilitat: si hi esteu interessats, demaneu informació.

Objectius:
- Conèixer un aeroport d'aviació general i esportiva i les diferents activitats que s'hi desenvolupen.

Competències bàsiques:
- Educació infantil: capacitat d'aprendre a descobrir i tenir iniciativa
- Educació primària: competència en el coneixement i la interacció amb el món físic

Desenvolupament:
Dates de realització i horaris: de setembre de 2019 a juny de 2020, els dilluns i dimecres.
Durada: 90 minuts, aproximadament
Hora d'inici: entre les 9,30 h i les 10 h
Nombre d'alumnes per sessió i per dia: 30 alumnes màxim per dia (1 responsable adult per cada 10 alumnes). No s'accepten grups amb més alumnes que els esmentats anteriorment, ni grups que no respectin les ratios.
Lloc de realització: camp de vol de l'Aeroport de Sabadell
Cost: gratuït
Serveis: lavabos a l'edifici d'AENA.
Observacions: una vegada estiguin inscrits, han de trucar confirmant la visita una setmana abans. Els visitants han de mantenir-se en grup i seguir escrupolosament les instruccions del guia. A l'inici de l'activitat es donaran les indicacions necessàries per l'evacuació en cas de contingència aeronàutica. A partir del mes de maig, i com que l'itinerari no disposa d'ombres, els nens han de portar cantimplora i gorra. IMPORTANT: per poder acreditar-se correctament, accedir a les instal·lacions i entregar la targeta d’accés a tots els alumnes i mestres, el dia de la visita han de portar un llistat amb el nom i dos cognoms dels alumnes i adults i el DNI dels adults. També es pot enviar abans del dia concertat, a través d'un correu electrònic amb el llistat a la següent adreça: administracionsabadell@aena.es.
 
Inscripció:

Informació:
Dates: de setembre de 2019 a juny de 2020
Persona de contacte: Sònia Fernández
Telèfon: 93 728 21 02. Fax: 93 728 21 05
Correu electrònic: sfcortes@aena.es, administracionsabadell@aena.es

Organització:
AENA SME, S.A. Aeroport de Sabadell, amb la col·laboració d'Aeroclub Barcelona-Sabadell.

Imprimeix