PLÀNOL DE SABADELLAdreces i telèfons d'emergènciesFARMÀCIES DE GUÀRDIARESTRICCIÓ DE TRÀNSIT
CA EN ES

Aigües

El Laboratori fa la vigilància i el control de les aigües de consum, residuals i de lleure. Se’n mesuren paràmetres microbiològics i químics i, en cas de detectar alguna anomalia, es proposa la mesura correctiva pertinent.

Aigua de la xarxa de subministrament públic

La vigilància diària de les aigües de consum aporta la informació per donar compliment als objectius principals de la normativa sobre criteris sanitaris de qualitat d’aquestes aigües segons RD 3/2023, de 10 de gener, pel qual s'estableixen els criteris tècnics i sanitaris de la qualitat  de les aigües de consum, el seu control i subministrament.

Amb aquesta normativa es pretén incrementar la protecció de la salut de la població en front dels efectes adversos derivats de qualsevol tipus de contaminació de les aigües, tot garantint la salubritat, la qualitat i la netedat de l’aigua de consum humà. I s’hi estableixen els criteris sanitaris que han de complir tant les aigües de consum humà com les instal·lacions que en permeten la distribució.

Aigua de xarxa en l’aixeta del consumidor

Atès que en els edificis construïts abans del 1980 hi pot haver canonades fabricades amb diferents metalls i que, alguns d’aquests poden migrar a l’aigua, convé analitzar-la en el punt de subministrament (a l’aixeta). En aquest cas el  RD 3/2023,  per garantir una adequada qualitat sanitària de l’aigua a l’aixeta del consumidor, estableix els criteris sanitaris a tenir en compte.

Fonts naturals

La qualitat sanitària de l’aigua de les fonts naturals es controla trimestralment. Es fa una anàlisi tipus “control”, segons l’estipulat al  RD 3/2023,  i s’hi inclou la determinació de nitrats.

El dia de la recollida de mostres es valora l’estat de l’entorn de la font i les condicions meteorològiques per tal de comprovar la possible influència de les pluges en els valors de qualitat de l’aigua de les fonts naturals.

Els resultats de les analítiques varien en el decurs de l’any atès que es tracta d’aigües no tractades i, generalment no aptes per al consum humà.

Habitualment es controlen les fonts següents, amb els paràmetres que indica la normativa vigent:

de Ca n’Argelaguet de la Moreria del Safareig dels Plàtans
de Ca n’Estruch de la Salut del Socaire II Mines del Pigat II
de Can Moragues de la Teula del Suro Del Pi Nova
de Can Rull de la Tosca dels Capellans De la Mina
de Gotelles del Canyar dels Degotalls  
de Jonqueres del Quimet dels Gitanos  

Enllaços

- Fonts naturals de Sabadell  https://ca.sabadell.cat/Fonts/p/fonts_cat.asp 

Aigües de lleure

El Laboratori, per donar compliment al RD 742/2013, sobre els criteris tècnics sanitaris de les piscines, http://www.boe.es/boe/dias/2013/10/11/pdfs/BOE-A-2013-10580.pdf, inspecciona i analitza mostres d’aigua provinents les de les seus esportives de titularitat municipal i també ho fa a petició de particulars que hi estiguin interessats.

Enllaços

- Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad – Piscinas

http://www.msssi.gob.es/ca/profesionales/saludPublica/saludAmbLaboral/calidadAguas/piscinas/home.htm

- Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad – Guia para la elaboración del protocolo de autoprotección de piscinas http://www.msssi.gob.es/ca/profesionales/saludPublica/saludAmbLaboral/calidadAguas/piscinas/pdf/GUIAAUTOCONTROLPISCINAS.pdf

Aigües residuals

El Laboratori Municipal participa el en programa d’anàlisi d’aigües residuals d’indústries de Sabadell que presta la Regidoria de Sostenibilitat i Gestió d’Ecosistemes https://seu.sabadell.cat/seuelectronica/p/sostenibilitat_cat.asp   que és qui gestiona la inspecció i la recollida de mostres.

Un cop recollida la mostra qualsevol particular la pot portar al laboratori per a que se’n faci l’analítica i se’n determinin els paràmetres fisicoquímics.

Enllaços

- Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad – Aguas regeneradas.

http://www.msssi.gob.es/ca/profesionales/saludPublica/saludAmbLaboral/calidadAguas/aguaRegen/legislacion.htm