Època contemporània

Coneixent els jardinets de la Caixa

A qui s'adreça:
Alumnes d'educació primària.
 
Descripció:
L'activitat consisteix en una gimcana pel jardí. Els alumnes buscaran els noms científics d’arbres o plantes concretes, les escultures al jardí, comptaran quantes butaques té l’amfiteatre, dibuixaran un arbre i apuntaran les seves característiques, donaran especial èmfasi en els senyals indicatius del jardí....

D’aquesta manera, els alumnes, a part de poder conèixer més bé un espai on normalment hi passen moltes tardes, també seran conscients de la importància que té cuidar aquest espai.

Objectius:
- Conèixer, valorar i estimar l’entorn natural, social i cultural més proper, reforçant així el sentiment de pertinença i arrelament al país i la capacitat d’extrapolar aquests coneixements al món en general.
- Aprendre a respectar les zones naturals i de convivència entre els diferents habitants de la ciutat. 
- Conèixer i valorar el medi natural, així com els animals més propers a l’ésser humà i adoptar comportaments que afavoreixin la seva protecció.
- Saber distingir espècies naturals i animals que conviuen al Jardí.
- Descobrir amb detall un element “patrimonial” i natural de la ciutat.
 
Competències bàsiques:
- Competència d’aprendre a aprendre
- Competència d’autonomia i iniciativa personal
- Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic
- Competència social i ciutadana
 
Mesures COVID-19:
Consulteu Dossier activitats 2020-21, pàg 6.
 
Desenvolupament:
Dates de realització i horaris: durant tot el curs acadèmic en horari a convenir
Durada: 1h i 30 minuts (educació primària)
Nombre d'alumnes per sessió: 1 grups classe 
Lloc de realització: Espai Cultura Fundació Sabadell 1859, c. d’en Font núm. 25, Sabadell
Cost:  65 € grup classe
Descompte del 20% a les escoles del Pla Educatiu d'Entorn.
Observacions: no hi ha pausa durant el taller, si es vol esmorzar ha de ser abans o després de les activitats. La realització d’aquest taller estarà sotmesa a les condicions climàtiques.
 
Inscripció:
 
Informació:
Persona de contacte: Mont Callarisa
Telèfon: 93 725 95 22 extensió 2
Correu electrònic: visitesec@fundaciosabadell.cat
Consultar Web

Organització:
Fundació 1859 Caixa Sabadell
 

Imprimeix