Època moderna

Els forns i l'obrador de ceràmica dels Escaiola (s.XVIII)

 

A qui s'adreça:

Alumnes d'educació primària, ESO, batxillerat, formació professional, i escoles d'adults.

 

Descripció:

El segle XVIII Sabadell era una vila coneguda per la seva producció de ceràmica.

Aquest material tenia múltiples funcions: vaixelles, totxos, teules, elements arquitectònics ornamentals. Es fabricava en forns especialitzats, com els que s'han descobert a cal Ventura. La visita descobreix com funcionaven aquests forns i quin tipus de ceràmica s'hi coïa. 

Objectius:
- Apropar-se a l'ofici de terrisser el segle XVIII.
- Conèixer les característiques arquitectòniques i funcionals d'un forn de ceràmica.
- Conèixer la importància de la indústria terrissera a la ciutat.
- Valorar la importància de la conservació del patrimoni.
- Conèixer els resultats dels treballs arqueològics.
- Conèixer una saga local de terrissers.
 
Competències bàsiques:
- Competència comunicativa, lingüística i audiovisual
- Competència artística i cultural
- Competència social i ciutadana

 

Desenvolupament:
Dates de realització i horaris: tot el curs escolar, horari a concertar
Durada: 1 hora
Nombre d'alumnes per sessió: 1 grup classe
Lloc de realització: Ventura (via de Massagué, 5-7)
Cost: gratuït per als centres educatius de Sabadell (els centres de fora de la ciutat han de consultar-ho)
Observacions: es pot adaptar l'activitat a altres nivells educatius, prèvia consulta
Material de suport a l'activitat: opuscle gratuït amb els continguts de l'activitat
 

Inscripció:

 
Informació:
Espai FOC (Forns i Obradors de ceràmica del s. XVIII de Sabadell) - Ventura
Adreça: Via Massagué, 5-7
937251739
Correu electrònic: venturabotiga@gmail.com
Consultar Web Espai FOC

Organització:
Espai FOC - Ventura

Imprimeix