Intercanvi generacional

Cantem a l'Espai Parc Central

Publicat a Intercavi generacional

Promou:
Cicles de Vida. Ajuntament de Sabadell - Complex de gent gran del Parc Central del Vallès

Descripció:
El projecte es justifica per la necessitat d'oferir una activitat amb joves en la qual la música i les cançons tinguin un protagonisme destacat.

La música és un element cohesionador entre les generacions i el vehicle dels aprenentatges i les competències que adquiriran els joves.

A quina necessitat, repte o millora dóna resposta?
Es troben a faltar activitats intergeneracionals que promoguin els vincles i l'intercanvi generacional entre els joves i la gent gran i es constata la manca d'activitats musicals compartides.

Definició del servei:
El projecte consisteix en elaborar un petit repertori de cançons d'ambdues generacions que permetrà a joves i grans aprendre-les i assajar-les conjuntament. La cloenda serà una actuació per mostrar tot el que s'ha après.

Accions d'aprenentatge:
Al llarg de les diverses sessions d'una hora de durada, els alumnes practicaran l'escolta activa i aprendran cançons que no són del seu repertori habitual, contextualitzant-les. També podran explicar i ensenyar cançons del seu propi repertori a la gent gran i aprendran a comunicar-s'hi de manera respectuosa, comprenent que els ritmes d'aprenentatge de la gent gran són molt diferents als seus. Processaran la informació rebuda i mostraran els aprenentages i la tasca compartida a la resta dels participants en format d'un petit concert. Aquesta activitat de cloenda serà pública i oberta a la ciutadania en general, on tots els participants, joves i gent gran, en seran els protagonistes.

Competències bàsiques:
- Competència artística i cultural
- Competència d'aprendre a aprendre
- Competència social i ciutadana

Objectius
- Reconèixer cançons d'una altra època i saber-les contextualitzar.
- Practicar l'escolta activa i escoltar les persones grans amb respecte.
- Ensenyar i aprendre cançons amb la gent gran.
- Processar els aprenetatges i coneixements.
- Mostrar el què s'ha après de manera conjunta i en públic.

Desenvolupament:
Nombre d’alumnes: 10 alumnes
Temporalització i horaris: un trimestre. Dies a concretar, preferentment dimarts, dijous o divendres. Horaris de preferència: matins o tardes fins les 18h.
Localització del servei: Complex de gent gran del Parc Central del Vallès, c. Diego de Almagro, 42
Abast territorial: Districte VI, sector de Campoamor.

Informació i inscripció:
Complex de gent gran del Parc Central del Vallès
Persona de contacte: Anna M. Pola
Correu electrònic: a.pola@vimusa.com
Telèfons: 93 745 31 69
Web

 

Imprimeix