Intercanvi generacional

Una vida, una història

Publicat a Intercavi generacional

Promou:
SARquavitae Sabadell Ciutat

Descripció:
Projecte de relació intergeneracional en el qual, cada 2 alumnes treballaran amb una persona gran resident al centre, mantenint una sèrie d'entrevistes amb l'objectiu d'elaborar un video que transmeti la història de vida, destacant els esdeveniments vitals més importants i significatius viscuts pels seus protagonistes.
 

Per tal de fer aquest video, els alumnes faran 5 sessions setmanals de 2 hores, al centre educatiu, acompanyats d'un professional de la residència.

A quina necessitat, repte o millora dóna resposta?
Es pretén donar resposta a la necessitat d'inclusió social que en certa mesura és necessària per part de la gent gran que viu a les residències. Entenem que es tracta d'un col·lectiu que degut al context, participa en poca mesura de les activitats comunitàries i resten allunyats de la realitat diària del seu entorn. A més, ncessiten acompanyament afectiu i sobretot, sentir-se escoltats i valorats. Els va molt bé l'atenció individualitzada i rebre la motivació adient per participar en un projecte individual i centrat en el valor de les seves vivències i capacitats.

Definició del servei:
El col·lectiu d'alumnes que participi en aquest projecte podrà col·laborar en donar resposta a la necessitat d'escolta i acompanyament dels nostres residents. Podrà fer un apropament a les seves vivències i empatitzar amb la realitat de les persones grans que viuen a residències.
Es realitzaran cinc sessions on interactuaran els residents del centre i els alumnes implicats, per tal d'elaborar una història de vida de cada persona gran.
S'inicia el projecte amb una xerrada informativa per part del promotor a l'institut presentant el projecte, l'entorn en el qual es trobaran els alumnes i les necessitats dels residents, per tal de facilitar el bon desenvolupament del servei comuntiari.
Es definirà què és la història de vida i l'estructura de les sessions que es duran a terme fins assolir l'objectiu final, que serà un video el·laborat per part dels estudiants i  "presentant" als residents.

Accions d'aprenentatge:
- Què és una història de vida i com es fa.
- Fomentar l'escolta activa i l'empatia.
- Fomentar el respecte cap a les persones grans.
- Transmetre als més joves el valor del coneixement i les experiències viscudes dels nostres avis.

Competències bàsiques:
- Competència comunicativa lingüística i audiovisual
- Competència del tractament de la informació i competència digital
- Competència d'aprendre a aprendre
- Competència social i ciutadana

Objectius
- Reconèixer què és una història de vida i els elements destacats per el·laborar-la.
- Descriure la història de vida dels residents, destacant els aspectes més importants.
- Produir, a través d'una presentació audiovisual, un resum amb tota la informació recopilada a través de les entrevistes.
- Analitzar tota la informació recollida i prioritzar aquella que sigui mes útil per la el·laboació de la història de vida.

Desenvolupament:
Nombre d’alumnes: màxim 30 alumnes en 2 grups de 15.
Temporalització i horaris: projecte trimestral, dins l'horari lectiu (d'11 a 13 hores)
Localització del servei: a les instal·lacions de la residència SARquavitae Sabadell Ciutat, crta. de Mollet, 20.
Abast territorial: Sabadell Eixample, Districte 1.

Informació i inscripció:
SARquavitae Sabadell ciutat
Persona de contacte: Anna Lazo
Correu electrònic: tocupacional.sabadellciutat@sarquavitae.es
Telèfons: 93 746 42 17
Web

 

Imprimeix