Millores en la mobilitat, a partir d’avui

Escrit a .

Millores en la mobilitat, a partir d’avui

Així mateix, entra en funcionament el nou autobús llançadora de Can Llong passant per l’Institut de Castellarnau cap a plaça de Catalunya per tal de facilitar la mobilitat d’alumnes i treballadors del centre educatiu, els quals fins ara es veien obligats a fer servir el cotxe privat. Aquesta actuació és fruit del treball conjunt entre Ajuntament i Generalitat.

D’altra banda, en el darrere any s’han efectuat actuacions de millora i pacificació de 25 entorns escolars per tal de millorar la seguretat i la qualitat de l’aire en aquests àmbits. Precisament avui també entren en funcionament 3 àmbits més: els dels centres Escola Pia, del Carme i la Sagrada família.

Al voltant d’aquests tres centres educatius, s’han pintat de vermell els passos de vianants i s’han instal·lat pilons per protegir les voreres. També entren en funcionament els nous espais de “Petó i Adeu”, zones d’aparcament reservades en horari d’entrada i sortida per tal que les famílies que porten els fills a escola en cotxe puguin parar bé sense interrompre el trànsit i acomiadar els menuts a peu de vorera des del vehicle. Aquesta places estan combinades amb zona blava o càrrega i descàrrega de mercaderies segons les zones. Durant les dues primeres setmanes de curs i haurà el suport de la policia municipal.

Totes les intervencions s’han acordat i consensuat amb les direccions i les AMPA dels centres educatius. Així mateix, també se n’han repartit fullets i s’han fet xerrades explicatives als centres que ho han sol·licitat.

Imprimeix