Les parades intermèdies nocturnes en el servei de transport col·lectiu urbà es posen en marxa aquest novembre

Escrit a .

Les parades intermèdies nocturnes en el servei de transport col·lectiu urbà es posen en marxa aquest novembre

L’objectiu d’aquesta iniciativa és millorar la seguretat dels passatgers a l’apropar-los més al punt de destinació en el moment que baixen de l’autobús en hores de foscor. En implementar aquestes parades intermèdies, l’Ajuntament potencia la perspectiva de gènere en la mobilitat urbana, tot i que qualsevol usuari pot demanar de baixar-hi.

Xavier Guerrero, regidor d’Espai Públic, explica que

“aquesta iniciativa respon a una demanda creixent, sobretot d’usuàries, que sentien incomoditat per haver de caminar massa en hores de foscor des de les parades habituals. Fa setmanes que treballem aquesta proposta, observant també iniciatives com la de Terrassa. En aquest sentit, celebrem que hi hagi partits de l’oposició que se s’hagin sumat a la nostra iniciativa mitjançant mocions al Ple municipal”.

L'horari en què s’aplicarà aquesta mesura serà de les 10 del vespre fins a final de servei a la nit i des d’inici de servei de matinada fins a les 6 del matí, tots els dies de l’any. Els usuaris que vulguin baixar en una parada intermèdia hauran d’adreçar-se amb antelació a la persona que condueix el vehicle i comunicar-li la intenció de baixar en un punt concret, que mai podrà ser fora de la ruta que té establerta l'autobús.

El conductor o conductora buscarà un lloc amb accés directe a la vorera o al voral –per exemple davant de passos de vianants o guals–, sempre que interpreti que no hi ha perill per a la seguretat vial en general, tant de la persona que baixa del vehicle, com d'altres usuaris de la via pública o el mateix vehicle. I s’assegurarà que no hi ha obstacles a la vorera o al voral que puguin dificultar la baixada, com ara arbres, terrasses o altres elements de la via pública.

La baixada es farà sempre per la porta de davant, per tal que el personal de conducció pugui comprovar fàcilment la idoneïtat del punt de parada i tenir-ne un millor control. Tanmateix, els usuaris que necessitin la rampa per a persones amb mobilitat reduïda podran fer servir la porta intermèdia.

En el cas que no sigui possible atendre la petició per motius de seguretat, es deixarà a l'usuari o usuària a la parada següent més propera.

Imprimeix