La Policia Municipal disposa de radars compactes per controlar la velocitat en carrers estrets

Escrit a .

La Policia Municipal disposa de radars compactes per controlar la velocitat en carrers estrets

La configuració de la ciutat i els canvis en la mobilitat fan que hi hagi carrers estrets on es prioritza les persones que van a peu. Per preservar la seguretat dels vianants i atenent queixes veïnals en relació amb la velocitat dels vehicles per aquestes vies –la qual ja de per si és reduïda–, la Policia Municipal farà servir aquests dispositius de mesura.

Els radars compactes permeten fer aquesta tasca en aquest tipus de via. Per controlar la velocitat en vies àmplies, s’utilitza l’habitual vehicle amb radar embarcat.

Pla de Seguretat Viària

L’adquisició dels dispositius s’emmarca en el context del desplegament del Pla Local de Seguretat Viària i s’ha debatut en el Consell Participatiu de Seguretat Viària. Les mesures d’actuació del Pla es distribueixen diferents línies d’actuació, entre les quals s’inclouen els mecanismes de control en favor de la seguretat, reforçant els d’alcoholèmia, de velocitat, de l’ús del casc, del mòbil i dels sistemes de retenció (cinturó de seguretat, retenció infantil).

També preveu intensificar els controls –i en conseqüència, augmentar les sancions– per infraccions en moviment, és a dir, per mitjà de radars fixos i mòbils.

Imprimeix