PLÀNOL DE SABADELLAdreces i telèfons d'emergènciesFARMÀCIES DE GUÀRDIARESTRICCIÓ DE TRÀNSIT
CA EN ES
 
L'AJUNTAMENT

Ple municipal del mes de març

Altres punts que es van tractar durant la part resolutiva del Ple van ser:

  • Aprovació de la rectificació de l'error material detectat en l'acord del Ple de 5 de novembre de 2019, relatiu a l'aprovació dels preus públics i bonificacions per a la utilització dels bucs musicals de l'Estruch i per a l'assistència a tallers formatius. Aprovat.
  • Ratificació del Decret d'Alcaldia núm. 1408/2020, de 13 de febrer, relatiu a la pròrroga de la cessió temporal en règim de comodat de l'obra El taller de Tomàs Moragas al Consorci del Patrimoni de Sitges. Aprovat.
  • Aprovació de la cessió temporal en règim de comodat al Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) de tres obres de Joan Vilatobà Figols del fons del Museu d'Art de Sabadell, per a una exposició temporal. Aprovat.
  • Atorgament d'una subvenció directa, de caràcter nominatiu, a la Unió Excursionista de Sabadell, per a la promoció i foment de l'excursionisme i activitats a la natura.
  • Nomenament de vocals del Consell Plenari del Consell de Salut. Aprovat.
  • Aprovació inicial de la modificació puntual del Pla general municipal d'ordenació de Sabadell per possibilitar l'ordenació volumètrica de determinats béns arquitectònics protegits pel PEPS (MPG-122). Aprovat.
  • Desestimació del recurs de reposició interposat pel grup municipal de Crida per Sabadell, contra l'acord del Ple de 20 de desembre de 2019, d'aprovació del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Sabadell i la Companyia d'Aigües de Sabadell, SA (CASSA), per dur a terme les obres de renovació parcial de la canonada de Cerdanyola. Aprovat.
  • Ratificació del Decret d'Alcaldia núm. 9251/2019, de 17 de setembre, de nomenament de la Sra. Sonia Sada Rodríguez com a representant de l'Ajuntament de Sabadell a l'Assemblea General de la Xarxa Local de Consum de la Diputació de Barcelona. Aprovat.

A la part deliberativa i de control, es va aprovar una moció presentada per la Federación de las Asociaciones de Àfrica Negra de Sabadell i Catalunya per la situació crítica que viuen les persones sense sostre a Sabadell i relacionar aquesta problemàtica amb els habitatges buits de la ciutat. El ple també va aprovar una moció presentada per Esquerra Republicana de Catalunya i la Crida per Sabadell per un oci lliure i sense discriminacions. Presentada per Ciutadans, el ple també va aprovar una moció per establir boscos urbans a la ciutat de Sabadell. A proposta de Junts per Sabadell, el ple va donar llum verda a una moció per promoure polítiques d’adaptació al canvi climàtic adoptant un contracte blau i verd a la ciutat.

Per contra, el Ple va rebutjar la proposta presentada per la Crida per Sabadell en suport a la jornada de vaga feminista del 8 de març de 2020. I finalment, també es va aprovar la moció d’Esquerra Republicana de Sabadell per garantir la igualtat efectiva al municipi de Sabadell.