El nombre d’usuaris d’autobús urbà es va incrementar el 2019 més d’un 5 per cent respecte de l’any anterior

Escrit a .

El nombre d’usuaris d’autobús urbà es va incrementar el 2019 més d’un 5 per cent respecte de l’any anterior

Així es desprèn de les dades del nombre d’usuaris que han pujat als busos urbans el 2019, les quals s’han presentat avui, juntament amb l’enquesta de satisfacció que han respost les persones que van fer servir el servei d’autobús urbà l’any passat. Aquestes dades les han presentat avui Jesús Rodríguez, tinent d’alcaldessa de Cohesió Territorial, Desenvolupament Urbà, Seguretat i Civisme; Paco López, president de TUS, i Xavier Cañadas, gerent de TUS.

Aquestes dades també indiquen que la mitjana de persones usuàries en dies feiners lectius s’ha incrementat fins a 53.563 persones, 2.567 més que l’any anterior, és a dir, un 5,03 %. I en feiners no lectius el nombre d’usuaris és de 37.949, que corresponen a 2.221 més que l’any passat, un 6,22 % més. Pel que fa als usuaris en dissabte, el nombre arriba fins als 21.249, 1.865 més que el 2018, és a dir, un increment del 9,62%. I pel que fa als festius, l’increment encara és més alt, del 10,85 %, amb 938 usuaris més i un total de 9.508.

Jesús Rodríguez ha afirmat que

les dades que avui presentem són les millors dels últims vint anys. Això demostra, d’una banda, la solvència de la cooperativa TUS i, d’altra banda, que la ciutadania és conscient de l’emergència climàtica i que cal apostar pel servei públic de transport, que és el mateix que pensem des del Govern municipal.

Quant als usuaris per línia, totes les principals han tingut un increment d’usuaris. També cal destacar el bon funcionament de la nova línia 14 –que connecta el Taulí amb la zona empresarial de Can Roqueta– i el de la línia 15 –entre el Centre i la Bassa–. Les úniques línies que baixen respecte a l’any anterior són la 12 –interurbana lligada al funcionament dels FGC– i la línia 23 –que queda afectada per la reducció d’alumnes del Districte 7 que van a instituts del Centre, un cop consolidat l’Institut La Serra.

Per títols de transport, es consolida la utilització de bitllets multiviatge, entre les quals destaca l’increment de les T-Mes i la T-Mes jove, al voltant d’un 20% d’increment respecte de l’any anterior, gràcies a la política de preus i a la proximitat i ampliació de la xarxa de punts de venda de TUS. Destaca també l’increment de la T-16 i l’aparició de validacions significatives de la T-Verda. Finalment, de l’anàlisi de les dades es desprèn que es consolida la xarxa de punts de venda, ja que es doblen els del 2017 i on s’han venut gairebé el 70% dels títols propis.

Els usuaris posen bona nota al servei de bus

Com cada any, TUS ha formulat una enquesta entre els seus usuaris amb l’objectiu de valorar els paràmetres més importants de la prestació del servei per detectar possibles àmbits de millora. La mostra s’ha fet a 1.200 persones entre els dies 8 i 31 d’octubre de 2019.

Gairebé el 80% dels usuaris del transport urbà a la nostra ciutat valoren com a bé i molt bé el servei, amb una valoració global del 7,28  sobre 10, xifra que representa un lleuger augment respecte dels dos anys anteriors.

D’altra banda, els aspectes més importants per als usuaris són la puntualitat i la freqüència de pas, i els aspectes més ben valorats són el recorregut de les línies, l’accessibilitat als autobusos i el temps de viatge. Gairebé totes les valoracions obtenen una puntuació per damunt de 7 sobre 10.

Més informació

Imprimeix