Les al·legacions al Pla de Mobilitat del Vallès posen l’accent en millorar la xarxa del transport públic a la comarca

Escrit a .

Les al·legacions al Pla de Mobilitat del Vallès posen l’accent en millorar la xarxa del transport públic a la comarca

Les al·legacions vetllen per aconseguir l’equilibri entre el foment del transport responsable i la cura pel medi ambient, així com per exigir que les noves infraestructures viàries respectin l’entorn ambiental. En aquest sentit, l’alcaldessa, Marta Farrés, ha explicat la voluntat general del document d’al·legacions:

“des de l’Ajuntament fem una clara aposta pel transport col·lectiu de viatgers, presentant múltiples propostes de millora en la xarxa ferroviària i d’autobusos. Però alhora també queda recollida la defensa per les zones d’alt valor ambiental i paisatgístic”.

Millores a la xarxa ferroviària

Les al·legacions que presenta l’Ajuntament contemplen diverses actuacions i modificacions al Pla pel que fa a les infraestructures de Renfe a la ciutat. La petició passa per una millora de la línia R4 en els següents aspectes:

També pel que fa a la infraestructura de Renfe, les al·legacions proposen la priorització de la construcció del tram entre Sabadell i Santa Perpètua de l’orbital ferroviària. Tot i que el PEMV recull la construcció del primer tram, entre Martorell i Granollers, el que es demana des de Sabadell és que quan s’abordi aquesta obra es faci primer la part que unirà la ciutat amb Santa Perpètua.

I en el cas de la xarxa de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, una de les propostes recollides al document d’al·legacions insisteix en l’estudi de la viabilitat de la prolongació de la línia S2 fins a Castellar del Vallès, així com la continuació del projecte inicial del Túnel d’Horta ferroviari.

Garantir que la B40 tingui un nul impacte ambiental

En el terreny de les xarxes de connexió viària que inclou el Pla Específic de Mobilitat, es recull la construcció de la B40 o Ronda del Vallès. Les al·legacions de l’Ajuntament demanen que el pla sigui més explícit i concret en la definició dels punts següents:

Sobre aquest tema, Farrés destaca

“la necessitat de soterrar tot el tram entre Terrassa i Sabadell, garantint la integritat de les zones verdes i el corredor biològic i paisatgístic, i que tingui un nul impacte ambiental”.

Entre d’altres peticions, també es demana completar el disseny de totes les rondes de Sabadell. D’aquesta manera, es proposa la construcció de la Ronda Sud, el disseny definitiu de la Ronda Est i la millora de la carretera B140, entre Sabadell i Santa Perpètua.

En resum, l’Ajuntament reivindica que les actuacions incloses al Pla Específic de Mobilitat del Vallès tinguin un ordre de prioritat i que el document final no només es limiti a recollir el conjunt d’intervencions. L’ordre d’actuacions i la calendarització han de quedar reflectides al document final. I també es recalca la importància de tenir compromesa i garantida la part de despesa que correspon al Ministeri de Foment, de manera que el Pla no quedi com una demanda sense pressupost al darrera.

Algunes de les al·legacions presentades provenen d’entitats ciutadanes i de grups municipals que s’han adaptat i incorporat al document final. Les seves propostes han enriquit la feina feta pels serveis tècnics municipals i han completat el document d’al·legacions final, elaborant així un document de ciutat.

Pla Específic de Mobilitat del Vallès

El 20 d'abril de 2010, el Govern de Catalunya va aprovar definitivament el Pla territorial metropolità de Barcelona (PTMB). En aquest projecte s’establia la necessitat d’elaboració d’un pla específic per assegurar l’assoliment dels objectius ambientals  de mobilitat. Ara, el Pla Específic de Mobilitat del Vallès dona compliment al document d’aprovació definitiva i d’avaluació ambiental estratègica del PTMB.

El PEMV inclou una diagnosi de la situació de la mobilitat en l’àmbit del Vallès Occidental i el Vallès Oriental, i ha modelat diferents escenaris infraestructurals en funció del seu impacte en els modes de transport.

Imprimeix