Es porta a aprovació del Ple l’adhesió a l’Estratègia Catalana de la Bicicleta 2025 per promoure aquest mitjà de transport

Escrit a .

Amb l’adhesió, la corporació municipal manifesta el compromís d’elaborar, en el termini de 6 mesos, un programa  d’actuació triennal, d’acord amb el Pla Director de la Bicicleta de Sabadell 2019-2025. Aquest Pla té per objectiu planificar un conjunt de polítiques de promoció de la bicicleta com a mitjà de transport per a la mobilitat quotidiana, d’acord amb el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible de Sabadell que actualment s’està redactant.

L’Estratègia Catalana de la Bicicleta 2025 té la voluntat de construir un full de ruta clar i determinat per retornar definitivament a la bicicleta un protagonisme històricament perdut en la mobilitat i que sigui peça de canvi per a una mobilitat més sostenible. Així, la Generalitat ha redactat aquest document amb la voluntat que s’hi adhereixin les administracions catalanes, per ajudar a transformar la mobilitat dins les conurbacions urbanes.

Amb l’Estratègia Catalana de la Bicicleta 2025 es pretén duplicar la quota modal de la bicicleta per arribar a un 8% dels desplaçaments urbans. També es vol aconseguir garantir la pedalabilitat a totes les àrees urbanes de forma contínua i connectada i interconnectar les àrees urbanes i d’activitat econòmica situades a l’entorn dels 10 quilòmetres. D’altra banda, es vol impulsar la intermodalitat entre la bicicleta i el transport públic i impulsar la bicicleta com a element turístic, d’oci i esportiu de forma segura. La voluntat és desenvolupar 1.500 quilòmetres de rutes cicloturístiques de llarg recorregut estesos per diferents punts del país.

Imprimeix