L’Ajuntament redueix a 30 km/h la velocitat a l’eix central de nord a sud per reforçar la seguretat i facilitar l’ús compartit entre vianants, bicicletes i vehicles

Escrit a .

L’Ajuntament redueix a 30 km/h la velocitat a l’eix central de nord a sud per reforçar la seguretat i facilitar l’ús compartit entre vianants, bicicletes i vehicles

L’actuació consistirà a reduir la velocitat a 30 km/h al llarg de tot l’eix, excepte a la zona del centre, on disminuirà fins a 20 km/h. Així mateix, es reduirà la velocitat a tots els trams de carrers que conflueixen amb l’eix central.

Les accions de senyalització i regulació del nou eix s’han iniciat aquest mateixa matinada a l’avinguda de Matadepera i s’aniran desenvolupant al llarg del proper mes, en principi durant les nits. Els treballs els portarà a terme l’empresa TEVASENTAL, S. A., amb un pressupost de 61.371,18 euros.

Les vies que integren l’eix central són l’avinguda de Matadepera, l’avinguda de la Concòrdia, la plaça de la Concòrdia, el carrer Major, l’avinguda de l’Onze de Setembre, la via de Massagué, el passeig de Manresa, el passeig de la Plaça Major, la Rambla, l’avinguda de Barberà, el passeig dels Almogàvers i la carretera de Barcelona (N-150). Això implica que amb aquesta actuació es connecten trams actuals interns de xarxa ciclable que fins ara no tenien continuïtat en dos sentits, mobilitat local i intermunicipal.

Amb el nou eix compartit, l’eix central serà un espai més còmode i segur per a vianants i bicicletes, fomentant noves alternatives de mobilitat que facilitin la distància entre persones en aquest context de COVID-19, reduint alhora l’accidentalitat, afavorint la sostenibilitat, potenciant l’ús de mitjans de transport sostenibles que redueixin les emissions de Co2 i disminuint el soroll.

Eix ciclable

Pel que fa a la vertebració de l’eix ciclable de nord a sud de la ciutat, s’emmarca dins l’estructura general de vies ciclistes bàsiques. Així, ara es proposa una primera fase d’actuació per tal d’executar un tram complet de la xarxa ciclable bàsica que doni resposta a la necessitat de mobilitat sostenible, activa i individual i que vertebri un eix central a la ciutat de nord a sud lligat amb la mobilitat a peu i el transport públic.

Amb la reducció de velocitat i la vertebració de l’eix ciclable s’aconseguirà:

Unes mesures incloses al Pla COVID-19

Aquestes accions sorgeixen del Pla COVID-19 aprovat pel Ple municipal del passat juliol, que inclou 785 propostes per fer front a la crisi sanitària, econòmica i social derivada del coronavirus.

Imprimeix