S’inicia la instal·lació de nous aparcaments segurs per a bicicletes a la via pública

Escrit a .

S’inicia la instal·lació de nous aparcaments segurs per a bicicletes a la via pública

El projecte d’instal·lació, millora i senyalització dels aparcaments de bicicleta en l’espai públic a Sabadell preveu la instal·lació de 22 nous emplaçaments i millora de 38 estacionaments que ja hi havia instal·lats pels models de barra en U, els quals permeten lligar les dues rodes i el quadre d’una bicicleta. A més, en alguns casos es reubicaran les unitats d’aparcament a llocs més visibles i segurs. Finalment, tots aquets nous aparcaments es reforçaran amb nova senyalització vertical.

A partir d’aquí, els aparcaments substituïts que siguin reutilitzables es traslladaran a l’interior de diversos equipaments, principalment dins de centres educatius, que ofereixen un nivell de seguretat major que la via pública.

El projecte, inclòs al Pla Director de la Bicicleta, s’ha adjudicat per 79.095,10 €. 

Sabadell disposa de 308 espais d’aparcament ciclista instal·lats a la via pública, amb un total de 2.814 places.

Imprimeix