L’Ajuntament desplega un procés participatiu per elaborar el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible per als propers sis anys

Escrit a .

L’Ajuntament desplega un procés participatiu per elaborar el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible per als propers sis anys

Aquest procés l’han presentat avui Jesús Rodríguez, tinent d’alcaldessa de Cohesió Territorial, Desenvolupament Urbà, Seguretat i Civisme, i Mar Molina, regidora de Desenvolupament Urbà i Transició Energètica.

Jesús Rodríguez ha indicat que

ara tenim una gran oportunitat, la de marcar les grans línies estratègiques en relació amb la mobilitat per als pròxims sis anys. I hem d’intentar de potenciar dues qüestions principals, com són apostar per la seguretat viària i fer tot el possible per abaixar les emissions a la nostra ciutat. I tot això amb l’objectiu que augmenti la qualitat de vida dels nostres ciutadans i ciutadanes.

Ara per ara, l’equip redactor del pla, contractat conjuntament per l’Ajuntament i la Diputació de Barcelona, ja ha començat a entrevistar una trentena de professionals i entitats relacionats amb la mobilitat per valorar les línies d’actuació del nou PMUS, les quals s’han donat a conèixer també als diferents grups polítics amb representació municipal. A partir d’ara començarà el procés de participació ciutadana, el qual consta de dues accions.

D’una banda, el Fòrum Territorial Virtual, a partir del debat a cadascun dels set districtes amb què està dividit Sabadell, per mitjà de videoconferències. Aquest debat començarà el 10 de novembre i s’acabarà el 4 de febrer i es farà en sessions que tindran lloc entre les 6 de la tarda i les 8 del vespre. Constarà d’una primera reunió en què es presentarà la diagnosi de la situació actual a partir de diferents estudis i continuarà amb dues trobades més a cada districte en què es fomentarà el debat per tractar la mobilitat del futur proper.

Per poder participar a les reunions, a les quals tothom està convidat a participar-hi, cal enviar un missatge electrònic a taulamobilitat@ajsabadell.cat indicant nom, telèfon i adreça electrònica de contacte i districte on es viu.

D’altra banda, i simultàniament, tothom qui vulgui podrà respondre un qüestionari qüestionari en línia per mitjà de la plataforma Decidim Sabadell, que inclourà cinquanta preguntes per poder valorar i puntuar les línies d’actuació que ha de tenir el PMUS.

Les conclusions que s’obtinguin d’aquests dos processos participatius les analitzarà posteriorment la Taula de Mobilitat de Sabadell, formada per entitats i experts de la ciutat.

Mar Molina ha assenyalat que

necessitem un tipus de mobilitat que sigui més sostenible per anar a treballar, per anar a estudiar, perquè estem compromesos amb el respecte cap al medi ambient i en la seva defensa. I volem que la gent s’impliqui a l’hora de decidir com ha de ser el futur de la mobilitat, per això animo a visitar el nou espai web que hem creat, perquè pensem que és molt important que el màxim de persones s’hi impliquin i hi col·laborin.

El PMUS permetrà incrementar la mobilitat a peu i amb mitjans sostenibles

El PMUS és l'instrument on es defineixen les línies d’actuació que han de governar la mobilitat urbana els propers anys. El procés de redacció permet repensar el pla i els eixos principals d'actuació per millorar la mobilitat del futur de Sabadell. L’elaboració del PMUS esdevé obligada per llei per a tots els municipis que són capital de comarca, per aquells que sobrepassen els 50.000 habitants i per als municipis que es troben dins les zones de protecció especial de l’ambient atmosfèric.

En línies generals, el Pla a Sabadell tindrà com a objectius l’increment de la mobilitat a peu –tot generant espais segurs i confortables per als vianants– i dels mitjans sostenibles –amb  bicicleta i transport públic–, alhora que proposarà la racionalització de l'ús i presència dels vehicles privats.

Objectius del PMUS Sabadell

Imprimeix