La semaforització del pont de la Salut proporcionarà major seguretat als vianants de la zona de Ca la Daniela i Raval d’Amàlia

Escrit a .

La semaforització del pont de la Salut proporcionarà major seguretat als vianants de la zona de Ca la Daniela i Raval d’Amàlia

La seva ubicació facilitarà la mobilitat segura en l’itinerari mínim de vianants entre Torre-romeu, els habitatges de Ca la Daniela i les Cases d’en Sanges amb la ciutat. Igualment facilitarà el trajecte ordenat des de les bosses d’estacionament existents a la zona amb l’àmbit de la Universitat o l’hospital Taulí, que són utilitzades diàriament.

El semàfor disposarà d’un sistema de control de velocitat així com també de polsadors per als vianants per sol·licitar la prioritat de pas. L’objectiu és aconseguir la major seguretat possible pels vianants i alhora una reducció de la velocitat de circulació dels vehicles en aquesta zona d’entrada i sortida de la ciutat, per traslladar als conductors la percepció de que ja estan en nucli urbà i que han d’adequar la velocitat a les limitacions establertes.

En paral·lel a aquesta actuació també es millorarà la instal·lació semafòrica existent l’altra banda del pont, al Raval d’Amàlia, dotant-lo del mateix sistema de control de velocitat i s’instal·larà un sistema de prioritat semafòrica per facilitar la sortida dels vehicles dels veïns de la Pujada de la Salut.

L’obra civil durarà entre 3 i 4 setmanes i s’habilitarà un subministrament elèctric provisional fins disposar del definitiu, ja que requereix de 4 a 6 mesos segons els terminis habituals de l’empresa elèctrica, avançant així la posada en marxa de la instal·lació semafòrica.

L’actuació ha estat acordada entre l’Ajuntament de Sabadell i la Direcció General de Carreteres de la Generalitat. L’objectiu és generar un pas de vianants amb prioritat respecte als vehicles que proporcioni major seguretat a les persones per creuar aquesta via donada l’elevada intensitat de trànsit, tant d’entrada com de sortida, arribant als 14.000 vehicles diaris.

Imprimeix