Les escoles Sant Julià, Samuntada i Joaquim Blume, primeres experiències d’una nova metodologia per abordar a partir d’ara els camins escolars de la ciutat

Escrit a .

Les escoles Sant Julià, Samuntada i Joaquim Blume, primeres experiències d’una nova metodologia per abordar a partir d’ara els camins escolars de la ciutat

La inversió per als cinc camins ja previstos o en execució i altres millores a l’espai públic de la ciutat relacionades amb els itineraris a les escoles superen a hores d’ara l’1,7 milions d’euros. D’aquests 200.000 són per a l’arranjament del carrer de Pérez Moya, a l’entorn de l’Escola Serra i l’altre milió i mig per als altres 4 camins i diferents accions de millora, el 50% del qual es finançarà amb fons europeus FEDER.

Tot plegat s’ha donat a conèixer avui durant una visita a la remodelació que s’està portant a terme al carrer de Pérez Moya. Tal com ha explicat l’alcaldessa, Marta Farrés,

“aquest és un punt de partida, una aposta política per anar impulsant actuacions com aquesta a tota la ciutat. Un pla que ja hem començat a posar en marxa i dins el qual seguirem amb l’Escola Pau Casals i després amb les escoles Sant Julia, Samuntada i Joaquim Blume, amb la vocació d’anar pacificant entorns escolars”.

En aquest sentit, Farrés ha explicat que dins aquest pla

“estem treballant sobre què significa pacificar a nivell de guanyar espais per als vianants i compaginar-los amb zones d’estada -- i per tant amb espais amb arbres i zones d’ombra-- i amb llocs de trobada. Això és un canvi en la manera d’entendre l’urbanisme i una línia important de treball. Quan haguem acabat amb les accions que ja tenim previstes continuarem endavant amb altres de noves”.

Així doncs, properament començaran els treballs per condicionar els entorns de l’Escola Pau Casals. I paral·lelament l’Ajuntament està preparant una Memòria Tècnica dels Camins Escolars i un Manual d’actuacions tàctiques per als entorns escolars de Sabadell, amb l’objectiu d’establir una metodologia en el disseny de tots els camins que s’abordin d’ara en endavant.

En aquest marc, s’impulsaran tres nous itineraris a les Escoles Sant Julià, Samuntada i Joaquim Blume, que comportaran millores en la mobilitat a l’entorn d’aquests centres i constituiran els primers projectes d’aquesta nova manera de fer, contribuint també a l’elaboració dels documents guia. En aquests tres camins s’ha previst una inversió aproximada de mig milió d’euros.

Per tal de planificar les actuacions dels nous itineraris i dins aquesta nova metodologia, s’ha obert un espai de participació amb els equips directius de les tres escoles, les AMPA, els infants i diverses taules ciutadanes i s’han iniciat els treballs de diagnosi i anàlisi dels centres per conèixer la situació actual i detectar dificultats i necessitats en matèria de mobilitat.  D’aquesta manera es podran definir propostes per a la millora de l’espai públic, per a la gestió de la mobilitat i accions de caràcter educatiu que s’inclouran en la definició dels nous camins.

Tot el conjunt de propostes s’elaboraran tenint molt presents conceptes com  l’autonomia personal dels infants i joves, la promoció de l’esperit crític i l’atenció als modes de mobilitat sostenible, considerats clau en l’aprenentatge  de les noves generacions.

Remodelació del carrer de Pérez Moya

D’altra banda, al carrer de Pérez Moya, a l’entorn de l’Escola Serra, les obres estan ja molt avançades. A hores d’ara queden per fer els darrers arranjaments de la pavimentació, plantació de vegetació i instal·lació de mobiliari urbà. També estan pendents algunes millores en la xarxa elèctrica del carrer per part d’Endesa.

El projecte, que arriba després que en aquesta via ja s’hagués limitat l’accés al trànsit rodat a les hores d’entrada i sortida de l’escola, convertirà aquest tram de carrer en una plataforma d’un sol nivell, amb una única vorera aixecada a la banda dels habitatges. Les obres inclouen el soterrament de les línies de la xarxa aèria de baixa tensió, la renovació de la xarxa d’aigua i millores en el clavegueram. També la plantació d’arbrat.

La proposta de transformació de tot l’espai es pot veure descarregant l’aplicació https://apps.artefacto.fr/20/CitySense, que està en procés de proves i han desenvolupat conjuntament dues universitats italianes (Università degli Studi di Milano i el Politecnico di Milano) i l’empresa francesa Artefacto.

Itinerari a l’Escola Pau Casals

Pel que fa al camí Escolar de l’Escola Pau Casals, que s’iniciarà properament, compta amb un pressupost de 770.000 €  i condicionarà l’espai verd triangular en la cruïlla dels carrers d’Atlanta i Mauritània. S’hi pavimentarà al nivell de les voreres tot l’espai i s’hi posaran bancs per proporcionar un lloc de descans en la pujada i on es pugui esperar mentre els infants surten de l’escola; s’hi instal·laran altres elements de mobiliari urbà i una font i s’hi plantaran nous arbres.

El projecte millorarà els recorreguts pels dos espais verds entre el barri de la Concòrdia i el de Can Rull, tot incloent la instal·lació́ de bancs i enllumenat. La proposta passa també per reparar les escales de pujada de via Aurèlia - Mauritània i habilitar una rampa per afavorir el pas amb carros de compra, cotxets o cadires de rodes. Finalment es proposa crear un espai per a jocs infantils.

Imprimeix