La ministra Raquel Sánchez anuncia la signatura d’un protocol amb els ajuntaments de l’Arc Metropolità per construir habitatge públic de lloguer assequible

Escrit a .

La ministra Raquel Sánchez anuncia la signatura d’un protocol amb els ajuntaments de l’Arc Metropolità per construir habitatge públic de lloguer assequible

En aquest sentit, la ministra ha anunciat l’acord polític entre l’Associació de Municipis de l’Arc Metropolità i el Ministeri per construir habitatge de lloguer assequible:

“M'han presentat l'Associació i els seus objectius, que estan totalment alineats amb els del Ministeri: la reducció d'emissions, les infraestructures de transports i l'habitatge. És aviat per posar una quantitat i un número d'habitatges, però comencem a treballar des d’avui mateix. Hem de veure les necessitats de cada municipi i els recursos que podem aportar els uns i els altres i esperem poder signar en pocs mesos un protocol com els que vam signar fa un any amb l'Àrea Metropolitana i l'Ajuntament de Barcelona”.

Es tracta de dos protocols signats l’any passat per a la construcció d'habitatge de lloguer social: 5,4 M€ per a la construcció de 287 habitatges a l’Àrea Metropolitana i 11 M€ per a la construcció d'altres 651 habitatges a la ciutat de Barcelona.

De la seva banda, l’alcaldessa de Sabadell i presidenta de l’Associació de Municipis de l’Arc Metropolità, Marta Farrés, ha agraït la predisposició del Ministeri i ha recordat la urgència d’apostar per l’habitatge:

“Els municipis de la segona corona tenim unes necessitats de mobilitat i unes dinàmiques residencials diferents del cor metropolità, i això s’ha de reflectir en les inversions. No s’entendria de cap manera que tots els nivells de l’administració estiguem alineats en millorar la vida dels nostres veïns i veïnes”. “Doteu els municipis de recursos suficients per construir habitatge: estem preparats, ho podem fer i ho volem fer”,

ha conclòs Farrés.

Durant la trobada, on també hi ha assistit Javier Martín, Director General d’Habitatge i Sòl, s’ha exposat la situació del parc d’habitatge dels 9 municipis que integren l’Arc Metropolità de Barcelona, i s’hi ha fet repàs analitzant-ne tant la tipologia (propietat i lloguer) com l’antiguitat de les construccions. A més, s’hi ha connectat telemàticament el Secretari General d’Agenda Urbana i Habitatge del Ministeri, David Lucas, que ha destacat les prioritats actuals i futures: el dret a l'accés a l'habitatge, la construcció d'habitatge públic assequible, la promoció del lloguer sostenible, la rehabilitació de les llars per millorar l'eficiència energètica i també la millora dels barris i els entorns urbans.

En aquest sentit s’emmarquen l'Avantprojecte de Ley por el Derecho a la Vivienda, els Reales Decretos para la Rehabilitación Energética, el Decret Antidesnomaments i altres mesures concretes, com el Bono Alquiler Joven i el l’Assegurança d'Impagaments de Lloguer per a joves i famílies vulnerables.

A més, el Director General d’Habitatge ha volgut destacar la importància de les mesures dutes a terme a Catalunya. En aquest sentit, entre 2018 i 2021 s'han transferit més de 270 M€ del Plan Estatal de Vivienda a la Generalitat, a més dels 14,5 M€ addicionals del 2020 per al Programa d'ajudes per contribuir a minimitzar l'impacte econòmic i social del Covid-19 en els lloguers d'habitatge habitual. De fet, el Plan Estatal de Vivienda ha permès que s'hagin signat 35 acords dins del Programa de foment del parc d'habitatge en lloguer amb ciutats de tota Catalunya i també acords de rehabilitació i regeneració Urbana.

Associació de Municipis de l’Arc Metropolità

L’Associació de Municipis de l’Arc Metropolità va ser constituïda el passat mes d’abril pels municipis de Sabadell, Terrassa, Mataró, Granollers, Mollet del Vallès, Rubí, Vilanova i la Geltrú, Vilafranca del Penedès i Martorell. L’entitat pretén unir allò que s’anomena segona corona de Barcelona, una sèrie de municipis amb característiques molt similars i necessitats específiques i diferents d’altres municipis de Barcelona.

L’Associació busca establir una estratègia conjunta i coherent de tot aquest àmbit territorial, així com cercar sinergies i treballar conjuntament per enfortir el territori, garantir una bona qualitat de vida als seus ciutadans i dotar les ciutats de bones infraestructures i connexions entre elles.

Qualsevol municipi de més de 25.000 habitants en pot formar part, i els municipis amb menys habitants hi tenen garantida la representació a través del Consells Comarcals, que també s’hi poden integrar.

Imprimeix