PLÀNOL DE SABADELLAdreces i telèfons d'emergènciesFARMÀCIES DE GUÀRDIARESTRICCIÓ DE TRÀNSIT
CA EN ES
 
L'AJUNTAMENT

La Junta de Portaveus aprova per unanimitat una proposició amb motiu del dia internacional contra l’homofòbia, la lesbofòbia, la bifòbia i la transfòbia

La Junta de Portaveus de l’Ajuntament ha aprovat aquest matí una proposició de l’alcaldia amb motiu del dia internacional contra l’homofòbia, la lesbofòbia, la bifòbia i la transfòbia. La moció s’ha aprovat per unanimitat.

El text de la proposició és el següent:

Atès que el 17 de maig és el Dia Internacional contra l’homofòbia, la lesbofòbia, la bifòbia i la transfòbia, i es  commemora arreu del món la supressió de la homosexualitat com a malaltia per part de l’Organització Mundial de la Salut (OMS). La majoria d’associacions de psicòlegs i psiquiatres ja ho havien fet des d’ inicis dels anys 70, encapçalats pels científics dels EEUU i l’estudi Kinsey dels anys 40-50.

Atès que el 28 de juny, es el Dia Internacional del Orgull Lèsbic, Gai, Bisexual i Transsexual , i es commemora a bona part del món  els disturbis de Stonewall  (Nova York ) de l’any 1969 que marquen l’ inici del moviment d’alliberació homosexual, on la noció bàsica que es difon és que cap persona ha d’avergonyir-se del que és, amb independència del sexe, o orientació sexual.

Atès que el desenvolupament de la nostra legislació ja ha previst la missió de treballar contra aquesta marginació, tal com indica l’article 40.8 del nostre Estatut, la Llei d’Identitat de Gènere de 2006 i el Tractat de Lisboa de la Unió Europea.

Atès que Sabadell ha continuat amb el seu compromís cívic contret de fa anys en favor dels valors del dret a la diferència i la igualtat de totes les persones. En aquest sentit, el Pacte pels Valors de la Convivència de Sabadell parla del respecte actiu a les persones en el seu àmbit privat, així com de l’amor i de la llibertat com a valors indispensables.

Atès que l’Ajuntament de Sabadell, a través de la Comissió de la Convivència, compta amb un instrument útil d’atenció, assessorament i seguiment a víctimes de la violència homòfona, alhora que significa un instrument de sensibilització contra l’homofòbia i en pro de la diversitat d’orientacions sexuals. La mateixa Comissió de la Convivència, ha redactat  una proposta  que insta a l’ampliació  i a la modificació del article 510 del codi penal , relatiu a que tots els delictes d’odi i discriminació inclosos els d’orientació sexual no quedin  fora de la llei  i es puguin aplicar accions legals més contundents contra tots els delictes d’odi i discriminació.

Atès que en aquest marc, el passat 28 de gener del 2013 s’inaugura l’Oficina de Drets Civils, que treballa per la defensa, la prevenció i la divulgació  dels drets de les persones amb especial al dret a la igualtat i a la no discriminació per raó d’edat, ideologia, religió o creença , pertinença a una ètnia o nació , sexe, orientació sexual, malaltia o diferents capacitats. Amb un espai específic de referència per la informació, l’assessorament i l’acompanyament en temes d’orientació sexual.

Atès que el  31 de gener es va constituir la Taula d’entitats LGBTI, que permet a la ciutat tenir un espai de reflexió,informació, debat i coordinació dels temes de diversitat sexual. La taula està integrada per entitats i persones que a títol individual treballaran conjuntament amb la regidoria de Drets Civils  per tal de millorar la gestió de la diversitat d’orientació sexual.

Atès que el passat 5 de febrer de 2013  es va aprovar al Ple Municipal de l’Ajuntament de Sabadell el Pla transversal de Drets Civils i Ciutadania  que inclou un Pla Transversal LGBTI, que té com a objectiu el desenvolupament d’aquesta ciutat compromesa amb els valors i que contempla l’atenció a la diversitat sexual des dels seus cinc eixos , la informació , l’equitat, la participació, la sensibilització i la creació de vincles, desenvolupant unes 40 accions adreçades a la lectura LGBTI.

Atès que la ciutat de Sabadell treballa en coordinació amb l’ONG internacional MANEO que vetlla per la construcció d’una xarxa de ciutats europees compromeses amb el respecte a la diversitat sexual i explícitament contràries als crims d’odi per homofòbia. I en aquest sentit destacar també que Sabadell va ser pionera en aprovar un protocol per lluitar contra l’homofòbia.

Atès que és un ferm compromís d’aquest Consistori promoure l’eradicació de l’homofòbia i la normalització del fet homosexual i transsexual. En aquest sentit, no podem oblidar la necessària sensibilització i la imprescindible solidaritat que preconitzen Amnistia Internacional (AI) i l’Associació Internacional de Lesbianes i Gais (ILGA), ambdues membres d’ECOSOC, consell consultiu d’ONG´s de l’ONU.

Atès que hi  ha diversos factors que agreugen la discriminació i la invisibilitat de les persones homosexuals, bisexuals i transsexuals: vih/sida, immigració, envelliment, joventut... L’Ajuntament de Sabadell inclou aquesta perspectiva multifactorial en la seva prevenció de l’homofòbia.

Atès que l’Ajuntament de Sabadell ha fet seguiment per prendre coneixement de la situació del moviment LGTB a nivell local, autonòmic i estatal, constatant el retrocés en els drets i les llibertats de la comunitat homosexual i transsexual en diversos aspectes, així com l’augment de l’homofòbia a diversos sectors socials, entre ells el jovent.

Atès que amb aquestes finalitats l’Ajuntament de Sabadell, tot col·laborant amb les entitats LGTB locals i d’altres, ha organitzat un programa d’actes de commemoració del 17 de maig i, en aquest sentit, durant els darrers anys, la bandera irisada ha estat presidint el balcó central del consistori les diades del 17 de maig i del 28 de juny, Dia Mundial del Orgull LGTB.

Atès que enguany dediquem aquest any internacional  a la diversitat afectivo-sexual de la joventut, cal considerar els efectes de la homo-transfòbia damunt tot el jovent i adolescents, abocant-los a  depressions, abús de substàncies, suïcidis, malalties, etc... tal i com demostren els  últims estudis fets a l’estat  on ens indican que entre el 40 i el 60% de joves LGTB han patit violència psíquica, sexual o física a l’escola degut a la seva orientació sexual.

Atès que l’assetjament per motiu d’identitat de gènere i per orientació sexual malmeten la salut mental i el rendiment escolar de l’alumnat afectat, situant-lo en risc de suïcidi. L’estudi estatal de la FELGTB (Federació Estatal de  lesbianes, gais, transsexuals i bisexuals) diu que el 43% dels joves que pateixen assetjament a l’escola per aquest motiu tenen idees de suïcidi, el 35% el planifica, i el 17% l’arriba a portar a la pràctica.  Per tant podem dir segons aquestes dades, que el suïcidi per assetjament homofòbic és una de les principals causes de mort en joves en el nostre país.

Atès que des de finals dels anys 90, no han deixat d’augmentar les malalties de transmissió sexual i el retrocés en la utilització del preservatiu entre la joventut. Les dades del 2011 són prou greus: (xifres de la baixada del ús del preservatiu i del nombre d’embarassos no desitjats en adolescents)

Atès que el 30 de juny del 2012 va ser dissolt el Plan Nacional contra la SIDA, efecte de la crisi que ha deixat sense recursos tota la xarxa associativa que treballa per la prevenció i la utilització del preservatiu.

En el marc de la commemoració del 17 de maig, proposo a la Junta de Portaveus l’adopció dels següents

ACORDS

Primer: Mantenir la bandera irisada al balcó central del consistori el proper 17 de maig i 28 de juny.

Segon: Informar la ciutadania sobre la pluralitat afectivo-sexual i les famílies homoparentals, com del dret a la diferència i l’homofòbia existent al món i al nostre país, basada en prejudicis, desconfiança o desconeixement sobre la diversitat d’orientacions sexuals.

Tercer: Oferir recursos sobre la diversitat afectivo-sexual i l’eradicació de l’homofòbia als centres d’ensenyament, tutors, consells escolars, alumnes de 3r i 4r d’ESO i AMPES, tot distribuint les publicacions del Sabadell Atenció Jove d’aquesta temàtica i el compromís d’editar uns apunts sobre l’assetjament escolar. . Difondre també els  monogràfics sobre “Homofòbia i Orgull gai” editats per la regidoria de Drets Civils i Ciutadania , allà on sigui adient.

Quart: Realitzar un acte central commemoratiu entorn el fet de l’homofòbia i la transfòbia al món i convidar les entitats de la ciutat a participar en aquesta commemoració i difondre els articles 40.7 i 40.8 del vigent Estatut d’Autonomia de Catalunya.

Cinquè: Realitzar periòdicament xerrades/tallers sobre com tractar la diversitat afectivo-sexual i de gènere i sobre la temàtica LGTB, adreçats a professionals que desenvolupin tasques informatives o de dinamització amb adolescents i joves en l’àmbit de l’educació en el temps lliure.

Sisè: Sensibilitzar a la societat en general sobre els riscos i la vulnerabilitat que pateix la joventut LGBTI, i al jovent amb particular editant un material pedagògic “El rap contra l’homòfobia“ que es posarà a disposició de tots els  centres d’ensenyament secundari , Escoles d’adults i espais d’oci de la ciutat junt amb la realització de programes i actes que eduquin vers el respecte a la diversitat sexual, de forma inclusiva i respectuosa.

Setè: Desenvolupar el protocol aprovat per identificar, atendre i prevenir l’assetjament per motiu d’orientació sexual o identitat de gènere, amb la formació adequada a tots els agents implicats. Posar en marxa, si s’escau, el protocol de la Comissió de la Convivència per a tal fi.

Vuitè: Desenvolupar actuacions que promoguin l’eradicació de les actituds homòfobes en les competències esportives, amb la implicació i la col·laboració en aquest àmbit dels principals clubs i entitats esportives de la ciutat.

Novè: Seguir treballant conjuntament amb CEAR (Comissió Espanyola d’Ajuda als Refugiats) per acollir, dins dels recursos que la ciutat disposa, a persones refugiades en perill de mort, per raó d’orientació sexual o identitat sexual o identitat de gènere, segons petició explícita i contrastada d’AI i l’ILGA.

Desè:  Desenvolupar accions i campanyes institucionals de visibilitat del col·lectiu LGTB i de la seva aportació a un model de ciutat obert, divers i respectuós.

Onzè: Recolzar la petició del moviment d’homes i dones transsexuals de suprimir de la Llei d’Identitat de Gènere la prescripció mèdica de “disfòria de gènere”.

Dotzè: Demanar la re-instauració i dotació suficient del Pla Nacional contra la SIDA i l’atenció a les peticions reiterades de la coordinadora estatal CESIDA. El temps i el buit preventiu juguen en contra del jovent.

Dotzè: Fer arribar aquests acords a les entitats locals que treballen pels drets del col·lectiu LGTB, al Consell Nacional LGTB, a AI Catalunya i a la ILGA, així mateix com al conjunt de les entitats de la ciutat sigui quina sigui la seva finalitat (cultural, esportiva , educativa, de lleure...)

Tretzè: Fer arribar aquests acords a l’Ilm. Fiscal contra delictes d’odi i discriminació a Catalunya i als Il·lm. Síndic de Greuges de Catalunya i Defensor del Poble d’Espanya.