PLÀNOL DE SABADELLAdreces i telèfons d'emergènciesFARMÀCIES DE GUÀRDIARESTRICCIÓ DE TRÀNSIT
CA EN ES
 
L'AJUNTAMENT

L’Ajuntament s’acollirà a la flexibilització de les condicions dels crèdits contrets amb el Pla de pagament a proveïdors, aconseguint una rebaixa d’un 1,4% del tipus d’interès

Amb la mesura es podria arribar a estalviar 1.400.000 euros en els propers 8 anys

L’Ajuntament s’acollirà a l’acord de la Comissió Delegada del Govern per assumptes econòmics per a la flexibilització de les condicions financeres de les operacions d’endeutament contretes per les entitats locals, en el marc de la primera fase del mecanisme de pagament a proveïdors. Així ho ha aprovat aquesta tarda el Ple Municipal del mes de juny. En concret, l’Ajuntament s’acollirà a la mesura que preveu reduir els tipus d’interès dels crèdits, tot mantenint els actuals períodes d’amortització i carència. Amb aquesta mesura, s’aconseguirà reduir aquest tipus d’interès en un 1,4%. La mesura pot suposar un estalvi màxim d’1.400.000 euros en els propers 8 anys.

El punt ha estat aprovat al Ple per majoria, amb els vots a favor de: PSC, PP i el regidor no adscrit, Antonio Vega. El grup d’EUiA hi ha votat en contra i, de la seva banda, els grups CiU, ES i ICV s’hi han abstingut.

Amb motiu de l’aprovació del Reial Decret Llei 4/2012 de 24 de febrer, sobre el mecanisme de finançament per al pagament als proveïdors de les entitats locals, el 30 de març de 2012 el Ple de l’Ajuntament va aprovar un Pla d’ajust per al període 2012-2020. L’11 de maig d’aquell mateix any, el Ple municipal va aprovar acollir-se a la primera fase del mecanisme, signant-se després crèdits per un import de 22,7 M€.

D’acord amb els contractes de les esmentades operacions d’endeutament, el tipus de interès s’establia com a variable i es fixava de forma trimestral. Així durant aquest temps, ha oscil·lat entre el 5,939% del primer període i el 5,538% per l’actual. El termini d’amortització dels crèdits s’establia en 10 anys, inclosos 2 de carència.

El passat 24 d'abril, la Comissió Delegada del Govern per a Assumptes Econòmics va adoptar un acord per dur a terme la flexibilització de les condicions financeres d’aquestes operacions contretes per les entitats locals. Un acord que contempla diferents opcions per acollir-s’hi. En aquest marc, l’Ajuntament de Sabadell ha optat per obtenir una reducció d’un 1,4% del tipus d’interès, mantenint els actuals períodes d'amortització i de carència.

Facilitats per la posada en marxa de nous negocis

Amb l’acolliment a la flexibilització de les condicions de les operacions de crèdit, l’Ajuntament farà nous avenços relacionats amb el foment de l’activitat empresarial, alhora que dóna compliment als condicionants establerts per optar a la reducció dels tipus d’interès.

Així, la flexibilització de les condicions financeres comportarà l’adhesió automàtica de l’Ajuntament de Sabadell al Punt general d'entrada de factures electròniques de l'Administració General de l'Estat, d'acord amb el que preveu la Llei 25/2013, de 27 de desembre.

També l’administració local s’adherirà a la Plataforma Emprendre en 3 per facilitar els tràmits per a l’inici d’una activitat empresarial.

En la mateixa línia, procedirà a substituir com a mínim un 30% de les vigents autoritzacions i llicències d'inici d'activitat econòmica per declaracions responsables, d'acord amb el que preveu la Llei 20 /2013, de 9 de desembre. D’aquesta manera, es facilitarà als emprenedors l’inici d’una determinada activitat, en especial les de caràcter comercial i algunes vinculades a la indústria artesanal  tèxtil i del calçat. Aquestes declaracions responsables s'afegiran a les mesures ja en marxa per tramitar permisos d'activitats, que es fan actualment en mes d'un 90% a traves de comunicacions i que ja estalvien tràmits i temps per a tots els interessats en posar en marxa un nou negoci

Aquestes mesures s’articularan, quan sigui possible, adherint-se a les plataformes i programes que es desenvolupin des del Consorci Administració Oberta de Catalunya (AOC), que té com a missió col·laborar amb les administracions públiques catalanes en l'adopció i desenvolupament de polítiques per millorar els serveis públics, mitjançant l'impuls i promoció d'iniciatives, el desenvolupament de productes i la gestió de serveis d'ús intensiu de les TiC. En aquest sentit, és un instrument al servei de les administracions catalanes per facilitar i fer més efectiva l'e-Administració.