El trànsit de la plaça d’Espanya es tallarà del 10 d’agost fins a final de mes

Escrit a .

Les obres definiran la configuració definitiva de la vialitat de la plaça

D’altra banda, avui s’ha presentat el nou web de mobilitat

A partir del proper 10 d’agost s’iniciaran les obres que definiran la configuració definitiva de la vialitat de la plaça d’Espanya i elwebmobilitat seu entorn. Com a conseqüència d’aquestes obres el trànsit quedarà tallat fins a finals del mes. Així ho ha explicat avui el regidor d’Espai Públic, Xavier Guerrero, qui ha comentat que “es portaran a terme treballs per configurar el voral de la plaça, l’asfaltat i la vialitat”. D’aquesta manera, s’estima que les obres de la vialitat definitiva quedin finalitzades a final del mes d’agost. No obstant, les obres d’urbanització de les voreres i de l’espai públic del sector nord de la plaça Espanya, entre l’avinguda de l’Alcalde Moix i l’avinguda de l’Alcalde Ribé, continuaran el seu procés d’obra previsiblement fins a finals d’any.

Durant la roda de premsa d’aquest matí, referida a diversos temes d’Espai Públic i Mobilitat, també s’ha informat que el carrer de Calderon s’ha reobert avui al trànsit després dels treballs que s’hi han portat a terme. Així mateix, s’ha presentat el nou web de mobilitat https://www.sabadell.cat/ca/mobilitat. Tal com com ha explicat Xavier Guerrero, el nou web “s’ha desenvolupat amb un llenguatge més modern i un funcionament més intuïtiu i ens dóna més possibilitats. L’objectiu és que els ciutadans incorporin aquest web en la seva rutina” quan hagin de consultar algun aspecte relacionat amb la mobilitat i el trànsit a la ciutat.

Ja en el marc de les obres a la plaça Espanya i les afectacions que els treballs comportaran al trànsit, cal destacar que:

-          A la Gran Via, a l’alçada del carrer d’Antoni Forrellad, el trànsit quedarà tallat en el tronc principal i es desviarà pel lateral fins a carretera de prats. L’accés al tram tancat per comerços i veïns o per arribar al carrer de Josep Aparici es farà també pel lateral.

-          A l’avinguda de l’Alcalde Moix, venint des de Castellar del Vallès, el trànsit quedarà tallat a l’alçada de la ronda de Collsalarca, excepte veïns i serveis, que podran tenir accés a aquesta via, fins al carrer passeig de Sant Bernat i el carrer de Vallirana. Considerant que l’avinguda de l’Alcalde Moix és una de les vies més importants d’accés a la ciutat, es col·locaran cartells informatius del tall de trànsit a la rotonda de carretera de Prats de Lluçanès. Es recomanarà utilitzar la via alternativa de carretera de Prats de Lluçanès.

-          A la Gran Via a l’alçada d’avinguda Matadepera el trànsit quedarà tallat en el tronc central i es desviarà pel lateral, fins avinguda de la Concòrdia o avinguda Matadepera. L’accés al tram tancat per comerços i veïns o per arribar al carrer del Doctor Balcells es realitzarà igualment pel lateral.

-          A l’avinguda de Josep Tarradellas el trànsit quedarà tallat a l’alçada del carrer de Francesc Layret excepte veïns i serveis.

Els itineraris recomanats per anar a les vies principals són la ronda Collsalarca, la carretera de Prats i la Gran Via per evitar embussaments de trànsit. Igualment es recomana la utilització de la Ronda Oest d’entrada i sortida de la ciutat.

Treballs que es duran a terme

Les obres previstes en aquest període són les següents:

-          Configuració de la línia de la peça de vorada de la vorera est de l’avinguda de l’Alcalde Moix.

-          Configuració de la línia de la peça de vorada dels diferents quadrants de la plaça, com a conseqüència de l’ampliació de les voreres.

-          Execució de diferents travessades a la calçada, pel pas dels serveis de companyies i pel pas de les diferents instal·lacions de l’Ajuntament.

-          Execució de la illeta-pas de vianants i de la rotonda de la Gran Via amb Plaça Espanya.

-          Fresat i asfaltat definitiu de la calçada de l’avinguda de l’Alcalde Moix i plaça d’Espanya.

-          Senyalització horitzontal i vertical.

Transport públic

Les línies del transport urbà i interurbà que circulen per la plaça d’Espanya també es veuran afectades.

Pel que fa als recorreguts alternatius del transport urbà les línies L1 i F1 sentit Can Deu i L8 sentit Roureda deixen de circular per l’ av. de Josep Tarradellas, pl. d’Espanya, c. de l’Alcalde Ribé (lateral de la Gran Via) i ho fan des de la pl. de la Concòrdia, av. de la Concòrdia i av. de Matadepera. En sentit Estació Sud no circulen per c. de Berenguer el Gran (lateral de la Gran Via), pl. d’Espanya i l’ av. de Josep Tarradellas i circulen des de l’ av. de Matadepera, av. de la Concòrdia i pl. de la Concòrdia.

La línia 7 sentit Castellarnau circula des de la rotonda de Can Puiggener per ctra. de Prats per incorporar-se a la Gran Via (Mercat Creu Alta). En sentit Can Puiggener circula des de la Gran Via on gira a ctra. de Prats, rotonda de Can Puiggener i fins al final de recorregut.

La línia L23 sentit Can Rull i L11 sentit Castellarnau circulen des de la Gran Via, ctra. de Prats, c. de Francesc Layret, av. de la Concòrdia i c. de Font i Sagué, on recupera el seu recorregut. En sentit Taulí i Sant Pau de Riu-sec, circulen des del carrer de Font i Sagué per l’avinguda de la Concòrdia, pl. de la Concòrdia, c. de Francesc Layret, ctra. de Prats i Gran Via.

Quant als recorreguts alternatius del transport interurbà les línies C1-C3 i N65 circulen des de la Gran Via per ctra. Prats a la ctra. de Castellar, on recuperen el seus recorreguts (ambdós sentits).

Les línies A1 i B3 circulen des de la Gran Via, giren en ctra. de Prats, c. de Francesc Layret, av. de la Concòrdia i av. de Matadepera (ambdós sentits).

Cal destacar que es col·locaran parades provisionals, d’una banda al lateral de la Gran Via abans de ctra. de Prats (parada en sentit Can Puiggener i Castellar) i, d’una altra, a la carretera de Prats amb el carrer de Vallmanya (parada en sentit centre), per facilitar la mobilitat en transport públic.

A més, està previst que les línies desviades facin parada per les parades que es trobin en el recorregut.

Reobert el carrer Calderón

En l’àmbit de la mobilitat també cal destacar que el carrer de Calderón s’ha reobert avui al trànsit després que hagin finalitzat els treballs de remodelació del clavegueram d’aquesta via de la ciutat.

Els treballs de remodelació s’han desenvolupat en dues fases que durant algunes setmanes han coincidit en el temps. Així, la primera es va iniciar el 8 de juny i ha comportat actuacions en el tram del carrer de Calderón comprès entre els carrers de Corominas i de l’Estrella. La segona va començar a principis d’aquest mes de juliol i s’hi ha actuat al tram comprès entre els carrers de la Unió i del Vallès. Totes dues fases han comportat restriccions de circulació i talls de trànsit.

Nou web de mobilitat

En el marc de les actuacions de millora de la informació als ciutadans i amb la intenció de promocionar una mobilitat sostenible, l’Ajuntament de Sabadell presenta el nou web de mobilitat https://www.sabadell.cat/ca/mobilitat

En aquest sentit, al nou web es podrà accedir a tota la informació envers a la mobilitat, el trànsit i els transports de la ciutat. Està desenvolupada a partir d’un nou llenguatge de programació que permet ampliar els continguts i millorar visualment l’entorn de presentació de notícies respecte a l’anterior web, fent-la així més accessible i dinàmica.

A l’accedir trobarem a la part superior una sèrie titulars gràfics (banners) amb les actuacions o afectacions més destacades, així com missatges de promoció de la mobilitat sostenible. Al cos central es presentaran les notícies de novetats o afectacions singulars. De forma constant i a la part dreta ens acompanyarà a tot el web els enllaços als apartat més importants o webs del transport públic com la TUS o el Mou-te.

Està organitzada a partir d’un menú principal, on s’ha agrupat la informació donant resposta, senzilla, completa i directa, a les principals peticions que pot formular un usuari a l’accedir-hi. En aquest sentit trobem els apartats:

Inici – que ens porta a la pantalla principal del web.

Com s’hi va ? – que ens informarà de com arribar a Sabadell, ens portarà a les diferents eines de planificació de viatges, urbans i interurbans, ja sigui mitjançant Google Maps, on s’ha introduït tota la informació del transport públic de la ciutat, l’aplicació de TUS, per obtenir informació en temps real del pas dels autobusos o l’aplicació Mou-te de la Generalitat per a viatges tant urbans com interurbans i en qualsevol mitjà de transport.

També podrem accedir al plànol de mobilitat de Sabadell, on s’han georeferenciat els principals elements de la mobilitat de la ciutat.

Mou-te per SBD – ens dona accés a tota la informació per moure’ns per la ciutat en transport urbà, interurbà, autobús nocturn, ferrocarril, taxi, bicicletes, caminant, en vehicle privat o vehicle elèctric.

On estacionar? – Ens facilitarà informació sobre els aparcaments soterranis existents a la ciutat, les places d’aparcament per a persones amb mobilitat reduïda, informació sobre la zona blava, així com la càrrega i descàrrega.

Trànsit i afectacions – En aquest apartat accedirem a informació sobre les principals afectacions de la ciutat, així com a un mapa dinàmic d’informació de totes les afectacions representades sobre el territori i la seva repercussió en els carrers de la ciutat, facilitant l’horari i durada de les mateixes.

Mobilitat i publicacions – en aquest apartat s’ha agrupat tota la informació envers a la Taula de la Mobilitat, la Setmana de la Mobilitat, el Pla de Mobilitat Urbana, Normativa sectorial, accés als tràmits de l’Ajuntament, així com al programa de Ciutat i Escola o a les notícies publicades a tot el web municipal sobre l’àmbit de la mobilitat, el trànsit i els transports.

Zona centre – S’ha volgut diferenciar aquest àmbit a la web municipal atesa la seva rellevància i gestió particularitzada respecte a la resta de la ciutat. En aquest sentit, s’informa sobre la zona centre gestionada mitjançant el sistema de control d’accessos i també sobre les afectacions a la Rambla en dissabtes i festius.

 

Imprimeix