PLÀNOL DE SABADELLAdreces i telèfons d'emergènciesFARMÀCIES DE GUÀRDIARESTRICCIÓ DE TRÀNSIT
CA EN ES
 
L'AJUNTAMENT

El Govern de Sabadell destinarà 15,9 M d’euros al Pla de Xoc, un 15 % més que en el pressupost de 2015 es destinava a l’emergència social

Potenciar la funció social de l’habitatge, incrementar en prop de 110 mil € les prestacions d’urgència social, consolidar les 205 noves beques menjador i atendre els plaxoc11col·lectius més vulnerables en situació d’atur, entre algunes de les mesures

Amb la voluntat de donar resposta a la situació d’emergència social en què es troba el país, el Govern de Sabadell ha impulsat un Pla de Xoc al qual es destinaran aquest 2016 un total de 15.928.162 d’euros. La proposta suposa un increment de més de 2 M d’euros respecte a les partides que el pressupost del 2015 destinava a l’emergència social.

Els grans eixos d’aquest pla, que pretén donar cobertura als aspectes fonamentals de les necessitats detectades en la ciutadania, són l’habitatge, l’acció social i l’educació i l’ocupació i ha estat presentat avui per l’alcalde de Sabadell, Juli Fernàndez, i els tinents d’alcalde Joan Berlanga, Maties Serracant i Marisol Martínez.

Les mesures que inclou estan destinades a combatre de manera immediata els nivells de pobresa, exclusió i desigualtat de la població més vulnerable. Cal tenir present que un 46,7% de les persones aturades no tenen prestació per desocupació o que un 38% dels contractes formalitzats al febrer es van fer per a un màxim d’un mes. Altres dades apunten que l’any 2014 es van prescriure a la ciutat 2.856 prestacions per pobresa energètica i la xifra de famílies ateses pel Rebost Solidari se situava en 2.300 cada mes. Així mateix, el 2014 els Serveis Socials de Sabadell van atendre 819 persones amb risc de perdre l’habitatge.

En aquest sentit, i tal com ha afirmat l’alcalde Juli Fernàndez, “si una de les prioritats del Govern municipal són les persones, davant d’una situació com aquesta es converteix en fonamental un pla que millori les condicions de vida de les persones que viuen situacions més dures en aquests moments, per tant, actuar en l’emergència social és una dels grans reptes del nou govern de transformació” i per això, ha afirmat també, que “la cohesió social i la prosperitat de les persones depèn del fet que tots afrontem aquest repte de forma conjunta i transversal”.

Així, el Govern ha articulat una resposta estructurada en dues línies d’actuació: d’una banda, el Pla de Xoc, per donar resposta immediata i emergent als efectes de la crisi, que queda complementat, d’altra banda, amb el Pla per a la cohesió social, que és el que aborda i lluita contra aquells factors que generen la desigualtat. D’aquesta manera, reduint les causes, es podran evitar o minimitzar els efectes de situacions de risc o d’exclusió, fins i tot abans que aquestes es produeixin.

plaxoc211Increment de les prestacions d’urgència i de les beques menjador

Dins la resposta a les situacions d’emergència, el Govern incrementarà en prop de 109.363 euros les prestacions d’urgència destinades a habitatge, subministraments bàsics, alimentació o medicaments. En aquest marc, cal recordar que l’Ajuntament ha posat en marxa recentment el Servei d’Urgències i Emergències Socials (SUES) a la plaça del Gas.

En relació amb l’emergència alimentària, s’incrementa en 114.000 euros la despesa en beques menjador, fet que permetrà consolidar les 205 noves beques que l’Ajuntament va crear a finals de l’any passat. “Amb el pas de primària a secundària, molts infants que ho necessiten perden la beca menjador. Amb aquest pressupost, estem en condicions de poder doblar les beques menjador a secundària amb despesa 100% municipal”, ha posat de manifest Joan Berlanga.

Així mateix, es milloraran i augmentaran els programes d’alimentació infantil a l’estiu –d’un pla pilot que el 2015 es va articular al barri de Can Puiggener, enguany es posaran en marxa tres projectes a la ciutat–. També s’incrementaran en 40.000 euros els recursos destinats al Rebost Solidari, que permetran adaptar-se millor a les necessitats actuals de les persones que pateixen pobresa alimentària.

En l’àmbit social, s’ha assolit al febrer el compromís d’una llista d’espera zero en els serveis d’atenció domiciliària.

El 2016, l’atenció domiciliària rebrà una nova injecció econòmica de 164.000 euros extra, que permetran consolidar l’increment de 5.000 hores fet a final de l’any passat, augmentar en 5.000 hores més el servei respecte el còmput global de 2015 i atendre 60 nous usuaris i usuàries.

Alhora, el Govern continua compromès amb el desplegament de la Llei 24/2015 en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica. En aquest marc, s’ha renovat el protocol amb Aigües Sabadell (CASSA) i s’ha impulsat un Protocol d’actuació intern per pressionar les empreses elèctriques a que compleixin la llei. Aquest protocol preveu, entre altres mesures, que els Serveis Socials municipals elaborin els informes de situació de risc d’exclusió residencial –informes que segons la llei són imprescindibles abans de realitzar un tall de subministrament--, fins i tot en aquells casos en què l’empresa no els hagi demanat.

Potenciar la funció social de l’habitatge

El pressupost municipal dedicarà 2,8 milions d’euros a la intervenció en els àmbits de les polítiques d’habitatge municipal i per potenciar la seva funció social.

Així, es destinaran 80.000 euros a l’emergència social. “És compromís d’aquest ajuntament que ningú es quedi sense sostre, però, a més, treballem amb els recursos que tenim per aconseguir unes condicions de vida dignes en matèria d’habitatge”, tal com el tinent d’alcalde Maties Serracant ha volgut deixar de manifest en presentar dues de les grans actuacions en aquest àmbit: Sabadell Sostre des d’on es treballarà en la rehabilitació d’habitatges per donar resposta a les persones en situació d’emergència i Portal i Escales, on per primera vegada es dotarà pressupostàriament per actuar per dignificar l’espai col·lectiu dels blocs més degradats a determinades zones de la ciutat. Aquest projecte té el valor afegit que es treballarà conjuntament amb el Vapor Llonch per crear un pla d’ocupació que permeti que persones desocupades del barri puguin fer aquestes feines de suport a la comunitat.

El pressupost comptarà també amb 125.000 euros destinats a ampliar el parc d’habitatges de lloguer al conjunt de la ciutat en més de 70 pisos durant els propers 12 mesos, que es destinaran tant a persones en situació d’emergència social com al conjunt de la ciutadania amb més dificultat per accedir a un habitatge.

Això significa que l’Ajuntament treballarà per mobilitzar l’habitatge buit a la ciutat a través del desplegament de les lleis pel dret a l’habitatge, especialment la 24/2015, la qual permetrà sumar uns 50 pisos de lloguer social nous al parc d’habitatge. Aquests habitatges han de servir per fer front a les situacions d’emergència social, on l’Ajuntament mediarà per tal que les entitats financeres facilitin a les famílies l’accés a pisos buits, facilitant, si s’escau, el pagament de part del lloguer, que serà establert amb els criteris de la mateixa llei. Pel que fa al conjunt de la ciutadania, l’Ajuntament intervindrà per posar a l’abast habitatges de lloguer assequible.

En relació amb la rehabilitació, es destinaran 350.000 euros a la rehabilitació d’habitatges de mestres. En una primera fase s’intervindrà en 20 habitatges, tot i que ja es treballa per arribar a un total de més de 30. També es posaran a disposició per respondre tant a situacions d’exclusió residencial com de lloguer assequible per al conjunt de la ciutadania.

El servei d’habitatge es dotarà de nou personal (500.000 €) especialment, jurídic per dur a terme amb la màxima diligència el desplegament de l’ordenança de mobilització d’habitatge buit a la ciutat així com també el desplegament del decret llei 1/2015 per tal que les entitats financeres executin el seu deure de rehabilitació d’habitatges desocupats.

El pressupost municipal també preveu aportar 125.000 euros a la compra d’habitatge per augmentar el parc de lloguer, una aportació associada a l’Estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible Integrat (EDUSI), un projecte que opta a la convocatòria de cofinançament, a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER).

Una part molt destacable del pressupost, 1,5 M d’euros, es destinaran al contracte-programa de Vimusa. L’Ajuntament farà especial atenció al pla de viabilitat de l’empresa, amb l’objectiu que es porti a terme la voluntat política del Govern municipal d’impulsar l’habitatge de lloguer a la ciutat i la millora de les condicions energètiques dels habitatges del parc municipal.

Atenció a les persones en situació d’atur

El tercer eix del Pla de xoc social està centrat en les mesures adreçades a l’atenció dels col·lectius més vulnerables pel que fa a l’ocupació ja que tal i com ha afirmat la tinenta d’alcalde Marisol Martínez, “per al Govern es prioritari dins aquest pla de xoc l’ocupació perquè no tindrem una societat igualitària mentre hi hagi persones dependents dels serveis socials, per tant, focalitzem els recursos extres municipals a atendre a aquells col·lectius que estan en situació de més vulnerabilitat”.

Així, es destinen 500.000 euros a programes d’ocupació per a persones més grans de 45 anys, en atur, que no reben cap tipus de prestació per desocupació, així com un pla d’actuació específic per lluitar contra l’atur juvenil adreçats a 2.000 joves.

També en aquest àmbit s’inclouen incentius econòmics adreçats a les empreses que contractin col·lectius més vulnerables com ara persones amb discapacitat, majors de 45 anys o amb baixa qualificació. A més dels recursos propis destinats a implementar aquestes mesures es prioritzarà la cerca de recursos suplementaris d’altres institucions supramunicipals.

Pla de xoc