PLÀNOL DE SABADELLAdreces i telèfons d'emergènciesFARMÀCIES DE GUÀRDIARESTRICCIÓ DE TRÀNSIT
CA EN ES
 
L'AJUNTAMENT

El Pla per a l’Equitat i l’Èxit Educatiu és un compromís de ciutat per reduir les desigualtats educatives a Sabadell

 

plaexit5Preveu accions per combatre l’abandonament escolar prematur, 2 noves escoles bressol, 3 centres integrals d’FP, la refundació escolar de Torre-romeu i Can Puiggener i la creació d’un centre de noves oportunitats

La reducció de les desigualtats educatives i, per tant, l’assoliment de l’equitat i l’èxit educatiu a la ciutat són els objectius fonamentals del Pla per a l’Equitat i l’Èxit Educatiu –el Pla Eqxit– que el Govern municipal presentarà per a aprovació del proper Ple de l’Ajuntament. Un cop aprovat, Sabadell comptarà amb un full de ruta a 10 anys vista (2017-2027), que implicarà tots els agents socioeducatius en la millora educativa i que contribuirà que la igualtat en el dret d’accés a una educació de qualitat sigui real entre tots els sabadellencs. El Pla Eqxit esdevindrà, així mateix, un compromís de ciutat, atès que arriba al plenari després d’un ampli procés de participació, on han pres part representants i col·lectius de tota la comunitat educativa, grups polítics i tots els ciutadans que hi han volgut participar.

plaeducatiu5Avui, durant la presentació del Pla, el tinent d’alcalde i regidor d’Educació, Joan Berlanga, ha remarcat que “l’equitat i l’èxit educatiu, principals finalitats del Pla Eqxit, són objectius fonamentals del Pla de Mandat del Govern municipal. I és que un dels reptes més importants de la ciutat és millorar la situació educativa, ja que encara tenim massa infants i joves que queden despenjats del sistema i no tenim garantida una autèntica igualtat d’oportunitats”.

Davant d’aquesta realitat, Berlanga ha explicat que “hem fet una diagnosi de la situació i hem creat espais ciutadans per acordar estratègies a seguir, com també un pla de treball a 10 anys vista i que es podrà desplegar independentment de qui estigui governant a l’Ajuntament”.

Un pla elaborat conjuntament amb la comunitat socioeducativa

El Pla és el resultat del treball conjunt dut a terme per la Regidoria d’Educació amb la comunitat socioeducativa durant 9 mesos (de novembre de 2016 a juliol 2017). En aquest sentit, el procés participatiu s’ha articulat bàsicament a l’entorn del Fòrum Educatiu de Sabadell, que ha portat a terme 3 edicions monogràfiques amb uns 150 participants, i del Consell Escolar Municipal. En els dos àmbits s’ha treballat al voltant de dos temes globals: polítiques socioeducatives i polítiques de planificació escolar.

El procés d’elaboració ha comptat amb una fase prèvia, que es va desenvolupar el tercer trimestre de 2016. Al gener-febrer d’aquest 2017 s’ha portat a terme la diagnosi –amb una radiografia socioeducativa, identificació de reptes i definició de document base–. Al segon trimestre de l’any es va avançar en el disseny del Pla i, des de la seva aprovació fins al 2027, se’n durà a terme el desplegament.

Pel que fa als compromisos per fer-lo realitat, es dissenyarà un pla de treball anual i s’establiran indicadors i diversos instruments d’avaluació i presentació periòdica de resultats. També continuaran els espais de participació i es crearan comissions permanents de seguiment. En la part econòmica, l’Ajuntament aposta per mantenir la despesa mitjana en educació per sobre del 7,5% del pressupost municipal d’aquí i fins al 2027.

Algunes dades prèvies

La segregació escolar interna i externa, l’absentisme i l’abandonament escolar prematur (AEP) són algunes de les principals situacions davant les quals el Pla per a l’Equitat i l’Èxit Educatiu es planteja actuar. Cal recordar que, segons l’últim informe del Síndic de Greuges (2016) sobre segregació escolar, Sabadell ocupa la tercera posició entre els municipis catalans de més de 10.000 habitants amb ni­vells de segregació escolar d’alumnat estranger més elevat a Primària i es troba entre els deu primers municipis amb major segregació escolar a ESO.

D’altra banda, Sabadell no té encara dades pròpies sobre aban­donament escolar prematur a la ciutat, però segons constata a l’últim informe sobre absentisme, Sabadell presenta una taxa mitjana d’absentisme esco­lar al voltant d’un 9% (entre l’1,47% i el 47,45% segons zones). En l’àmbit de l’AEP, la taxa a Catalunya és de l’entorn del 18%.

Pel que fa a la no acreditació de l’ESO, arriba a un 16,7% als centres públics (curs 2015-2016) i puja en nivells educatius superiors. A batxillerat la no acreditació de titulació en centres públics, se situa en un 27,5% de mitjana. En el cas de cicles formatius de grau mitjà (curs 14-15), la xifra arriba a un 41,6%. Tant en les dades d’ESO com a batxillerat, es detecten diferències molt significatives entre els resultats per sexes.

Així mateix, els joves inactius d’entre 20 i 24 anys es situen a Catalunya en un 22,8% (any 2014) i l’atur en menors de 25 anys en un 14,4% (dada de Sabadell, juny de 2017). Alhora es detecta a Sabadell un dèficit de places en Programes de Formació i Inserció i altres alternatives de formació sociolaboral.

4 reptes, 16 objectius estratègics i més de 70 d’específics

El Pla Eqxit té diverses dimensions. Més en­llà de l’observació del rendiment acadèmic i de l’èxit escolar, es parteix també d’una concepció de l’equitat educativa, que és el nucli sobre el qual es vol construir l’èxit educatiu i millorar, alhora, la cohesió social. Amb aquesta òptica, el Pla planteja 4 reptes o àrees d’intervenció:

 • La lluita contra l’absentisme i l’abandonament escolar prematur (AEP). Així, es planteja situar la taxa d’AEP l’any 2027 per sota del 15% tant en nens com en nenes a totes les zones educatives de la ciutat. La xifra pel que fa a l’absentisme s’hauria de situar en menys d’un 5% per sexe a totes les zones.
 • La lluita contra la segregació escolar i les desigualtats educatives: en aquest marc, els indicadors haurien de situar Sabadell entre les 10 ciutats catalanes de més de 10.000 habitants amb menys segregació escolar en totes les etapes educatives.
 • La millora del rendiment acadèmic condicionat per qüestions socioeconòmiques. Aquí caldria equilibrar a l’alça les acreditacions a l’ESO i postobligatòria, tant entre xarxes educatives com entre sexes. L’objectiu idoni seria assolir d’aquí a 10 anys un mínim del 90% d’acreditacions a ESO i batxillerat i d’un 80% en cicles de grau mitjà a tots els centres.
 • La millora de les relacions entre el món educatiu i el món laboral. En aquest àmbit se situen indicadors com la millora de l’oferta d’estudis professionals, la reducció de la taxa de joves inactius vulnerables i la creació d’un nou centre de noves oportunitats socioeducatives.

A partir d’aquí, el Pla es desenvolupa en 16 objectius estratègics i aquests, alhora, en més de 70 objectius específics o accions concretes.

Actuacions destacades

Entre les nombroses accions concretes del Pla Eqxit destaquen:

 • Passar d’ordenar la ciutat en zones escolars al plantejament de 13 zones socioeducatives, on es coordinin les actuacions dels diferents centres escolars però també tots els agents socioeducatius que actuen amb infants i joves.
 • Construcció de dues noves escoles bressol municipals. La Concòrdia, Gràcia i Covadonga serien zones prioritàries.
 • Extensió de la formació artística als diferents barris. En aquest marc, es construiran dues noves seus de l’Escola de Música al Nord i al Sud i una nova ubicació de l’Escola de Música i Conservatori al Centre.
 • Augment de l’oferta pública de primària a la Creu Alta amb la construcció d’un nou edifici de dues línies a l’Escola Ribatallada
 • Creació d’un institut-escola a l’Escola Samuntada per oferir places públiques de secundària a la Creu Alta.
 • Refundació escolar dels barris de Can Puiggener i Torre-romeu. Es proposa concentrar l’oferta educativa en un únic equipament a cada barri, substituint els centres actuals: un institut-escola amb plantejaments educatius innovadors i que aculli tota la població escolar de la zona des de P3 fins a 4t d’ESO.
 • Assoliment de tres centres integrals de Formació Professional a Sabadell. A l’actual Institut Castellarnau, se’n sumarien un al nord i un altre al sud.
 • L’impuls de l’oferta de lleure i l’associacionisme juvenil a tots els barris, fomentant nous espais de lleure en zones on hi ha aquest servei, prioritzant Can Llong, el Poblenou i la zona Nord.
 • Impuls d’un programa de prevenció i abordatge de l’absentisme i l’abandonament escolar prematur, que incorpori un estudi qualitatiu sobre absentisme a Sabadell, així com les recomanacions derivades de l’estudi sobre AEP actualment en curs. Així mateix, promoure un estudi sobre els factors i ca­racterístiques de la segregació escolar a Sabadell que inclogui propostes d’actuació.
 • Creació d’un centre de segones oportunitats per a menors de 25 anys amb models pedagògics innovadors i flexibles que ofereixen acompanyament integral, especialment per a joves en situació de vulnerabilitat i que han caigut del sistema formatiu. Aquest centre treballaria per facilitar-los el retorn al sistema educatiu o també la transició al món laboral.

Presentació del Pla per a l’Equitat i l’Èxit Educatiu