PLÀNOL DE SABADELLAdreces i telèfons d'emergènciesFARMÀCIES DE GUÀRDIARESTRICCIÓ DE TRÀNSIT
CA EN ES
 

OFERTA PÚBLICA AJUNTAMENT

Concurs de mèrits estabilització

Convocatòria per cobrir, pel sistema selectiu excepcional de concurs de mèrits, places de personal laboral de grup A1 de l’Ajuntament de Sabadell

Bases

Anunci bases BOPB: 20/12/2022

Anunci bases DOGC: 29/12/2022

Anunci bases BOE: 30/12/2022

ANUNCI MODIFICACIÓ BASES

Anunci modificació bases BOPB: 14/02/2023

Anunci modificació bases DOGC: 23/02/2023

Anunci modificació bases BOE: 11/03/2023

Anunci obertura convocatòria BOPB: 24/03/2023

Anunci obertura convocatòria DOGC: 30/03/2023

Anunci obertura convocatòria BOE: 03/04/2023

FORMULARI DE PARTICIPACIÓ

El termini de presentació de sol·licituds serà del dia 4 d'abril del 2023 fins al dia 19 d'abril de 2023 (ambdós inclosos).

Avís molt important: Us recordem que el pagament de la taxa de participació, es realitzarà durant la tramitació de la sol·licitud de participació (formulari de participació).

Relació provisional de persones aspirants admeses i excloses

Anunci de referència al DOGC de la relació provisional de persones aspirants admeses i excloses: 24/05/2023

El termini de presentació d'esmenes serà del dia 25 de maig de 2023 fins al dia 7 de juny de 2023 (ambdós inclosos).

Relació definitiva de persones aspirants admeses i excloses i convocatòria prova de català

Anunci de referència al DOGC de la relació definitiva de persones aspirants admeses i excloses

Resultats de la prova de coneixements de català (Nivell C1)

RESULTATS PROVISIONALS PUNTUACIONS PERSONAL LABORAL GRUP A1

ECMA11822 - Resultats provisional de puntuacions Tècnic Superior (Professor/a Disseny gràfic)

ECMA11922 - Resultats provisional de puntuacions Tècnic Superior (Professor/a Il·lustració)

ECMA12022 - Resultats provisional de puntuacions Tècnic Superior (Professor/a Informàtica i Tècniques Gràfiques)

ECMA12122 - Resultats provisional de puntuacions Tècnic Superior (Professor/a Mitjans Audiovisuals)

ECMA12222 - Resultats provisional de puntuacions Tècnic Superior (Professor/a Org. Industrial i Legislació)

ECMA12322 - Resultats provisional de puntuacions Tècnic Superior (Professor/a Tècniques Il·lustració)

ECMA12422 - Resultats provisional de puntuacions Tècnic Superior (Professor/a Acústica, Informàtica i Tèc. Musical)

ECMA12522 - Resultats provisional de puntuacions Tècnic Superior (Professor/a Clarinet)

ECMA12622 - Resultats provisional de puntuacions Tècnic Superior (Professor/a Director Cant Coral)

ECMA12722 - Resultats provisional de puntuacions Tècnic Superior (Professor/a Director Orquestra)

ECMA12822 - Resultats provisional de puntuacions Tècnic Superior (Professor/a Flauta Travessera)

ECMA12922 - Resultats provisional de puntuacions Tècnic Superior (Professor/a Guitarra)

ECMA13022 - Resultats provisional de puntuacions Tècnic Superior (Professor/a interpretació i Escena)

ECMA13122 - Resultats provisional de puntuacions Tècnic Superior (Professor/a Lleng. Musical i Mat. Teòriques)

ECMA13222 - Resultats provisional de puntuacions Tècnic Superior (Professor/a Llengües Estrang. Aplicades al Cant)

ECMA13322 - Resultats provisional de puntuacions Tècnic Superior (Professor/a Piano)

ECMA13422 - Resultats provisional de puntuacions Tècnic Superior (Professor/a Piano Correpetidor/a Cant)

ECMA13522 - Resultats provisional de puntuacions Tècnic Superior (Professor/a Repertorista)

ECMA13622 - Resultats provisional de puntuacions Tècnic Superior (Professor/a Saxòfon)

ECMA13722 - Resultats provisional de puntuacions Tècnic Superior (Professor/a Trombó Vares)

ECMA13822 - Resultats provisional de puntuacions Tècnic Superior (Professor/a Trompa)

ECMA13922 - Resultats provisional de puntuacions Tècnic Superior (Professor/a Violí)

ECMA14022 - Resultats provisional de puntuacions Tècnic Superior (Professor/a Violoncel)

Les persones aspirants disposaran d’un termini de 10 dies hàbils, una vegada publicats els resultats provisionals i no definitius, en la pàgina web de l’Ajuntament, per formular al·legacions. El termini de presentació d'esmenes serà del dia 18 de juliol del 2023 fins el dia 31 de juliol de 2023 (ambdós inclosos).

AVÍS: Us informem que els resultats de mèrits definitius es publicaran durant el mes de setembre

 RESULTATS DEFINITIUS PUNTUACIONS PERSONAL LABORAL GRUP A1

ECMA11822 - Resultats definitius de puntuacions Tècnic Superior (Professor/a Disseny gràfic)

ECMA11922 - Resultats definitius de puntuacions Tècnic Superior (Professor/a Il·lustració)

ECMA12022 - Resultats definitius de puntuacions Tècnic Superior (Professor/a Informàtica i Tècniques Gràfiques)

ECMA12122 - Resultats definitius de puntuacions Tècnic Superior (Professor/a Mitjans Audiovisuals)

ECMA12222 - Resultats definitius de puntuacions Tècnic Superior (Professor/a Org. Industrial i Legislació)

ECMA12322 - Resultats definitius de puntuacions Tècnic Superior (Professor/a Tècniques Il·lustració)

ECMA12422 - Resultats definitius de puntuacions Tècnic Superior (Professor/a Acústica, Informàtica i Tèc. Musical)

ECMA12522 - Resultats definitius de puntuacions Tècnic Superior (Professor/a Clarinet)

ECMA12622 - Resultats definitius de puntuacions Tècnic Superior (Professor/a Director Cant Coral)

ECMA12722 - Resultats definitius de puntuacions Tècnic Superior (Professor/a Director Orquestra)

ECMA12822 - Resultats definitius de puntuacions Tècnic Superior (Professor/a Flauta Travessera)

ECMA12922 - Resultats definitius de puntuacions Tècnic Superior (Professor/a Guitarra)

ECMA13022 - Resultats definitius de puntuacions Tècnic Superior (Professor/a interpretació i Escena)

ECMA13122 - Resultats definitius de puntuacions Tècnic Superior (Professor/a Lleng. Musical i Mat. Teòriques)

ECMA13222 - Resultats definitius de puntuacions Tècnic Superior (Professor/a Llengües Estrang. Aplicades al Cant)

ECMA13322 - Resultats definitius de puntuacions Tècnic Superior (Professor/a Piano)

ECMA13422 - Resultats definitius de puntuacions_Tècnic Superior (Professor/a Piano Correpetidor/a Cant)

ECMA13522 - Resultats definitius de puntuacions Tècnic Superior (Professor/a Repertorista)

ECMA13622 - Resultats definitius de puntuacions Tècnic Superior (Professor/a Saxòfon)

ECMA13722 - Resultats definitius de puntuacions Tècnic Superior (Professor/a Trombó Vares)

ECMA13822 - Resultats definitius de puntuacions Tècnic Superior (Professor/a Trompa)

ECMA13922 - Resultats definitius de puntuacions Tècnic Superior (Professor/a Violí)

ECMA14022 - Resultats definitius de puntuacions Tècnic Superior (Professor/a Violoncel)

Documentació a presentar:

 • Persones que ja estan ocupant la plaça convocada i que la consoliden. Han de presentar la següent documentació:
  • Declaració jurada de no estar en cap supòsit d’incompatibilitat
  • Declaració jurada sobre la no existència d’inhabilitacions
  • Declaració jurada de no haver estat condemnat/da per sentència ferma per delictes contra la llibertat i la indemnitat sexual ni per delictes de tràfic d’éssers humans
 • Persones que no estan ocupant la plaça convocada i que han guanyat el procés. Han de presentar la següent documentació:
  • Còpia original de la titulació exigida per a participar al procés
  • Còpia original del certificat de nivell C1 de català
  • Declaració jurada de no estar en cap supòsit d’incompatibilitat
  • Declaració jurada sobre la no existència d’inhabilitacions
  • Declaració jurada de no haver estat condemnat/da per sentència ferma per delictes contra la llibertat i la indemnitat sexual ni per delictes de tràfic d’éssers humana

Podreu trobar les declaracions jurades en el següent enllaç

Les persones aspirants han de presentar la documentació que acredita les condicions i els requisits exigits i els mèrits al·legats, mitjançant la presentació de documents i certificacions originals en el termini de 20 dies naturals a partir de l’endemà de la publicació dels resultats definitius. El termini de presentació de la documentació serà del dia 19 de setembre de 2023, fins al dia 8 d'octubre de 2023 (ambdós inclosos).

 

Us informem que s’ha habilitat una adreça electrònica per a dubtes i consultes relacionades amb el procés extraordinari d’estabilització que és rhestabilitzacio@ajsabadell.cat . Us demanem que qualsevol petició relacionada amb l’estabilització la dirigiu a aquesta adreça electrònica des d’on se us donarà resposta en el termini més breu possible.