PLÀNOL DE SABADELLAdreces i telèfons d'emergènciesFARMÀCIES DE GUÀRDIARESTRICCIÓ DE TRÀNSIT
CA EN ES
 
OFERTA PÚBLICA

Oferta Pública d'Ocupació de l'Ajuntament de Sabadell

Concurs oposició per proveir 12 places de Tècnic/a auxiliar d'administració, vinculades a llocs de Tècnic/a auxiliar de Biblioteca de l'Ajuntament de Sabadell, codi de convocatòria COC121718.

Bases

Anunci bases BOPB: 21/12/2020

Anunci de referència DOGC: 30/12/2020

Anunci de referència BOE: 13/02/2021

El termini de presentació de sol·licituds serà del dia 14 de febrer de 2021 al dia 5 de març de 2021, ambdós inclosos (la instància de participació en el procés selectiu està a la incona "sol·licitud d'admissió" de l'apartat oferta pública d'ocupació de l'Ajuntament del web municipal).

                                     SOL·LICITUD D'ADMISSIÓ

MOLT IMPORTANT: EN EL MOMENT DE FER LA SOL·LICITUD CALDRÀ ADJUNTAR: CÒPIA DNI, CURRÍCULUM, DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DEL NIVELL DE SUFICIÈNCIA DE CATALÀ NIVELL C1 (SI SE'N DISPOSA) I FITXA DESCRIPTIVA DELS MÈRITS.

LA CARTA DE PAGAMENT PER A INSTÀNCIES TRAMITADES TELEMÀTICAMENT ES GENERARÀ UN COP SIGANDA LA SOL·LICITUD D'ADMISSIÓ I CALDRÀ ENVIAR EL JUSTIFICANT DE PAGAMENT A L'ADREÇA DE CORREU: seleccio@ajsabadell.cat   (indicar codi de convocatòria , nom complert i DNI)

Fitxa descriptiva dels mèrits

Relació provisional de persones aspirants admeses i excloses

Anunci de referència DOGC persones admeses i excloses provisional: 13/04/2021

Les persones aspirants tenen un període de 10 dies hàbils per a esmenes i possibles reclamacions del dia 14 d'abril al 27 d'abril, ambdós inclosos.

Avís aclaratori: Us informem que, aquelles persones aspirants que es trobin en situació d’atur i no rebin prestació econòmica d’atur, o només rebin un subsidi per desocupació, per tal d'acreditar que estan exemptes del pagament de la taxa, és necessari que presentin, via instància genèrica, un certificat de situació emès pel  SEPE, juntament amb document DARDO del SOC.

Relació definitiva de persones aspirants admeses i excloses i convocatòria proves

Anunci de referència DOGC: 13/05/2021

Anunci error material 

Anunci de referència DOGC: 20/05/2021 

 

AVIS IMPORTANT:

Per accedir a les proves i durant el transcurs de les mateixes, les persones aspirants hauran de portar mascareta FFP2 i hauran de lliurar signada la següent declaració responsable en relació a la Covid-19:

Declaració responsable en relació a la Covid-19

Per a la realització de les proves caldrà que els/les aspirants s’identifiquin mostrant el seu DNI.

Pel dia de les proves han de portar bolígraf, llapis i goma d’esborrar i es recorda que no està permès cap dispositiu electrònic activat dels denominats intel·ligents (smartphone, smartwatch, tablet, etc).

S’informa que la sala estarà ventilada com a mesura preventiva covid-19.

 

Avisos relacionats amb el temari:

A) En relació als temes 9 i 12 del temari general, s'informa a les persones aspirants, del següent:

          1) Del Tema 9 només cal estudiar l’apartat 1. El pressupost municipal: Regulació, Concepte i Principis  (la resta d’apartats del     document, no cal estudiar-los).

          2) Del Bloc 2 del Tema 12 només cal estudiar la unitat 3: Introducció, conceptes clau i normativa i la unitat 4: Els accidents de    treball.

B)  S’informa a les persones aspirants que el contingut que forma part del temari general d’aquest procés selectiu s’ha actualitzat en alguns dels temes, d’acord amb la normativa, i és responsabilitat de les persones aspirants fer el seguiment de les actualitzacions que es contemplaran als enllaços fins el darrer dia de presentació de sol·licituds. Per tant, les preguntes sobre el temari general versaran sobre el contingut dels enllaços que estiguin en vigor l’últim dia de presentació de sol·licituds del procés selectiu.

C) Atès que les fonts dels enllaços són d’entitats externes, en ocasions pot canviar la ubicació de la informació. A continuació us passem els enllaços dels temes 8 i 9 del temari general on actualment està el contingut, us aconsellem que directament els copieu al cercador:

Tema 8: https://formaciooberta.eapc.gencat.cat/contingutsdelscursos/pad/050_procediment/inici.html

Tema 9: https://h81mmf.fvmp.es/observatorio-municipal/wp-content/uploads/sites/11/2016/02/EL_PRESSUPOST_MUNICIPAL_val.pdf

Resultats prova teòrica sobre temari general i convocatòria prova pràctica sobre temari específic