PLÀNOL DE SABADELLAdreces i telèfons d'emergènciesFARMÀCIES DE GUÀRDIARESTRICCIÓ DE TRÀNSIT
CA EN ES
 
OFERTA PÚBLICA

Oferta Pública d'Ocupació de l'Ajuntament de Sabadell

Concurs oposició per proveir 8 places de Tècnic/a Auxiliar Administració, vinculades a llocs de Tècnic/a Auxiliar Biblioteques de l'Ajuntament de Sabadell, reservades al torn de promoció interna, codi de convocatòria PIC111718.

Bases

Bases modificades (només pel que fa al número de places)

Anunci bases BOPB: 21/12/2020

Anunci modificació bases BOPB (només pel que fa al número de places): 15/03/2021

Anunci de referència DOGC: 30/12/2020

Anunci de referència modificació bases DOGC: 19/03/2021

Anunci de referència BOE: 8/04/2021

El termini de presentació de sol·licituds serà del dia 9 d'abril al dia 28 d'abril, ambdós inclosos.

Fitxa descriptiva dels mèrits

Relació provisional de persones aspirants admeses i excloses i convocatòria proves

Anunci referència DOGC: 13/05/2021

Anunci error material 

Anunci de referència DOGC: 03/06/2021 

 

AVIS IMPORTANT:

Per accedir a les proves i durant el transcurs de les mateixes, les persones aspirants hauran de portar mascareta FFP2 i hauran de lliurar signada la següent declaració responsable en relació a la Covid-19:

Declaració responsable en relació a la Covid-19

Per a la realització de les proves caldrà que els/les aspirants s’identifiquin mostrant el seu DNI.

Pel dia de les proves han de portar bolígraf, llapis i goma d’esborrar i es recorda que no està permès cap dispositiu electrònic activat dels denominats intel·ligents (smartphone, smartwatch, tablet, etc).

S’informa que la sala estarà ventilada com a mesura preventiva covid-19.

 

Avís: s’informa a les persones aspirants que el contingut que forma part del temari general d’aquest procés selectiu s’ha actualitzat en alguns dels temes, d’acord amb la normativa, i és responsabilitat de les persones aspirants fer el seguiment de les actualitzacions que es contemplaran als enllaços fins el darrer dia de presentació de sol·licituds. Per tant, les preguntes sobre el temari general versaran sobre el contingut dels enllaços que estiguin en vigor l’últim dia de presentació de sol·licituds del procés selectiu.

Resultats prova teòrica sobre temari general i convocatòria prova pràctica sobre temari específic

Resultat prova pràctica sobre el temari específic i convocatòria entrevista competencial i fase d'acreditació de mèrits.

El termini per a la presentació de la documentació acreditativa dels mèrits al·legats a la fitxa descriptiva serà del dia 18 de juny al dia 1 de juliol, ambdós inclosos.

Protocol de realització d'entrevistes per mitjans telemàtics

Tutorial entrevistes per mitjans telemàtics

Consentiment entrevistes per mitjans telemàtics

Resultat prova competencial i fase d'oposició

Resultat fase de valoració de mèrits

El termini per a la formulació d'al·legacions als resultats de la fase de valoració de mèrits serà del dia 10 de setembre al dia 14 de setembre, ambdós inclosos.

Resultats finals

Resultat fase de pràctiques 1

Resultats fase de pràctiques 2