PLÀNOL DE SABADELLAdreces i telèfons d'emergènciesFARMÀCIES DE GUÀRDIARESTRICCIÓ DE TRÀNSIT
CA EN ES

Preservació i manteniment medi urbà

Com respira Sabadell?

Promou: 
Regidoria de Transició Energètica.

Descripció:
El projecte pretén apoderar l'alumnat per tal que prengui consciència de la situació de contaminació de l'aire que respirem, conscienciïn les persones i els grups de persones del seu entorn més proper i contribueixin a la recerca de mesures efectives per tal de millorar la qualitat de l’aire a l'entorn del seu centre educatiu i en general, de Sabadell.

Consulta la Guia Com respira Sabadell?

A quina necessitat, repte o millora dóna resposta?
La mala qualitat de l’aire, causada per la contaminació atmosfèrica, és una de les majors amenaces per a la salut del nostre planeta, sobretot als entorns urbans. En general, els ciutadans estan poc conscienciats de l’abast i de les causes d’'aquesta crisi de salut pública, fet relacionat amb els escassos progressos aconseguits per les polítiques públiques dirigides a millorar la qualitat de l’'aire.

Definició del servei:
El servei gira al voltant de promoure la conscienciació sobre la contaminació atmosfèrica i els seus efectes sobre les persones i sobre el medi ambient i proposar mesures concretes per tal de millorar la qualitat de l’aire als entorns dels centres educatius. En aquest sentit, després de desenvolupar els coneixements i les eines analítiques necessaris a l’'aula, aquest servei consisteix en dues fases addicionals:
  • Recerca aplicada, on els estudiants coneixen els hàbits de mobilitat de la comunitat escolar, i fan una avaluació de l’'entorn físic del centre educatiu per mesurar els riscos per a la salut que aquest entorn podria comportar.
  • Redacció d’'un informe amb els resultats del treball de camp i propostes concretes sobre com millorar tant els hàbitats de mobilitat de l’entorn escolar com l’'entorn físic.  Aquest informe es presenta en públic, davant dels responsables polítics i tècnics de l’'Ajuntament, entitats rellevants en aquest camp i membres de la comunitat educativa.
Accions d'aprenentatge:
Pel que fa l’aprenentatge, les accions d’aquest projecte estan dirigits a desenvolupar la capacitat de l’estudiant per analitzar críticament els factors socials i polítics que incideixen en la problemàtica de la contaminació atmosfèrica.  Al mateix temps, el projecte vol apoderar l’estudiantat per a què tingui les eines adequades per a promoure drets bàsics, com ara el dret a l’aire net i la salut. Les activitats es divideixen en tres grans blocs:
  • Treball dirigit a l’aula: on es treballa les qüestions bàsiques relacionades amb la qualitat de l’aire exterior, com ara, Què és? Quines són les principals contaminats, les seves fonts i els seus impactes sobre les persones i el medi ambient? Com és la qualitat de l’aire a Sabadell? Què es fa a altres llocs per millorar la qualitat de l’aire?
  • Treball de camp : busca identificar els hàbits de mobilitat de la comunitat del centre educatiu; estudiar la mobilitat als carrers al voltant del centre; i mesurar i analitzar l’entorn físic del centre.
  • Informe global sobre la qualitat de l’aire a Sabadell: amb propostes concretes sobre com millorar-la. Aquest informe es presenta públicament davant de responsables municipals, entitats rellevants i la comunitat educativa.

Competències clau:
- Competència ciutadana
- Competència digital
- Competència personal, social i aprendre a aprendre

Objectius:
- Promoure la conscienciació entre l’alumnat sobre la contaminació atmosfèrica i els seus efectes sobre les persones i el medi ambient
- Apoderar els/les estudiants per a què puguin desenvolupar les eines i competències bàsiques per incidir de manera activa en el seu entorn físic, social i polític, i així exercir la seva condició de ciutadà i ciutadana.

Desenvolupament:
Nombre d’alumnes: 1 grup classe
Temporalització i horaris: el projecte, de 20 hores en total, es desenvolupa aproximadament durant un trimestre del curs, la major part dins del horari lectiu a càrrec del professorat, amb l’'excepció de la presentació final que, previsiblement es faria a la tarda per a què puguin assistir-hi el màxim nombre possible de famílies i representants d’entitats i institucionals rellevants.
LLoc: el projecte es fa dins del centre i al seu voltant, amb l’excepció de la presentació pública final, que tindrà lloc presumiblement, en algun equipament municipal.
Abast territorial: el treball de cada centre està relacionat amb el seu territori més immediat, malgrat s'insereix dins d'una lògica de ciutat.
Observacions: es facilita als centres interessats, una presentació en ppt per a realitzar la introducció a l'aula, exemples d'estudis de casos i dades relacionades amb la contaminació de l'aire a la ciutat.

Informació i inscripció:
Servei de Transició Energètica
Persona de contacte: Jaumer Enciso
Correu electrònic: jenciso@ajsabadell.cat
Telèfon: 937453314
Web

Imprimeix Correu electrònic