Preservació i manteniment medi urbà

Com respira Sabadell?

Publicat a Preservació i manteniment medi urbà

Promou: 
Regidoria de Transició Energètica.

Descripció:
El projecte pretén apoderar l'alumnat per tal que prengui consciència de la situació de contaminació de l'aire que respirem, conscienciïn les persones i els grups de persones del seu entorn més proper i contribueixin a la recerca de mesures efectives per tal de millorar la qualitat de l’aire a l'entorn del seu centre educatiu i en general, de Sabadell.

Consulta la Guia Com respira Sabadell?

A quina necessitat, repte o millora dóna resposta?
La mala qualitat de l’aire, causada per la contaminació atmosfèrica, és una de les majors amenaces per a la salut del nostre planeta, sobretot als entorns urbans. En general, els ciutadans estan poc conscienciats de l’abast i de les causes d’'aquesta crisi de salut pública, fet relacionat amb els escassos progressos aconseguits per les polítiques públiques dirigides a millorar la qualitat de l’'aire.

Definició del servei:
El servei gira al voltant de promoure la conscienciació sobre la contaminació atmosfèrica i els seus efectes sobre les persones i sobre el medi ambient i proposar mesures concretes per tal de millorar la qualitat de l’aire als entorns dels centres educatius. En aquest sentit, després de desenvolupar els coneixements i les eines analítiques necessaris a l’'aula, aquest servei consisteix en dues fases addicionals:
Accions d'aprenentatge:
Pel que fa l’aprenentatge, les accions d’aquest projecte estan dirigits a desenvolupar la capacitat de l’estudiant per analitzar críticament els factors socials i polítics que incideixen en la problemàtica de la contaminació atmosfèrica.  Al mateix temps, el projecte vol apoderar l’estudiantat per a què tingui les eines adequades per a promoure drets bàsics, com ara el dret a l’aire net i la salut. Les activitats es divideixen en tres grans blocs:

Competències clau:
- Competència ciutadana
- Competència digital
- Competència personal, social i aprendre a aprendre

Objectius:
- Promoure la conscienciació entre l’alumnat sobre la contaminació atmosfèrica i els seus efectes sobre les persones i el medi ambient
- Apoderar els/les estudiants per a què puguin desenvolupar les eines i competències bàsiques per incidir de manera activa en el seu entorn físic, social i polític, i així exercir la seva condició de ciutadà i ciutadana.

Desenvolupament:
Nombre d’alumnes: 1 grup classe
Temporalització i horaris: el projecte, de 20 hores en total, es desenvolupa aproximadament durant un trimestre del curs, la major part dins del horari lectiu a càrrec del professorat, amb l’'excepció de la presentació final que, previsiblement es faria a la tarda per a què puguin assistir-hi el màxim nombre possible de famílies i representants d’entitats i institucionals rellevants.
LLoc: el projecte es fa dins del centre i al seu voltant, amb l’excepció de la presentació pública final, que tindrà lloc presumiblement, en algun equipament municipal.
Abast territorial: el treball de cada centre està relacionat amb el seu territori més immediat, malgrat s'insereix dins d'una lògica de ciutat.
Observacions: es facilita als centres interessats, una presentació en ppt per a realitzar la introducció a l'aula, exemples d'estudis de casos i dades relacionades amb la contaminació de l'aire a la ciutat.

Informació i inscripció:
Servei de Transició Energètica
Persona de contacte: Jaumer Enciso
Correu electrònic: jenciso@ajsabadell.cat
Telèfon: 937453314
Web

Imprimeix