PLÀNOL DE SABADELLAdreces i telèfons d'emergènciesFARMÀCIES DE GUÀRDIARESTRICCIÓ DE TRÀNSIT
CA EN ES

Pla local de drogues

Els plans locals de drogues són un element bàsic per a la planificació i el foment de polítiques de salut i intersectorials orientades a millorar la qualitat de vida, tant de les persones consumidores de substàncies amb potencial addictiu, com de la resta de la ciutadania. Són instruments que permeten aglutinar totes les actuacions preventives que es despleguen a nivell local, ja siguin de caràcter universal, selectiu, indicat o determinat.

Els plans locals de drogues són un element bàsic per a la planificació i el foment de polítiques de salut i intersectorials orientades a millorar la qualitat de vida, tant de les persones consumidores de substàncies amb potencial addictiu, com de la resta de la ciutadania. Són instruments que permeten aglutinar totes les actuacions preventives que es despleguen a nivell local, ja siguin de caràcter universal, selectiu, indicat o determinat.

El consum d’alcohol, tabac, cànnabis i d’alguns medicaments, com per exemple, benzodiazepines i hipnosedants, així com la resta de substàncies psicoactives amb potencial addictiu són el principal objecte dels plans locals. Però també ho és el conèixer i actuar sobre els factors bio-psico-socials que poden actuar com a protectors o, al contrari, com a facilitadors, de l’ús i abús d’aquestes substàncies.

A hores d’ara l’experiència aportada pels i les professionals, l’increment del coneixement científic rellevant i cada vegada més sòlid, tant en l’àmbit epidemiològic com experimental, són fonamentals com també ho és la necessitat d’adequar les accions a unes necessitats socials que evolucionen constantment i que se sumen als cada cop més sofisticats i complexos condicionants del consum de drogues.
Els municipis tenim la possibilitat, i també la responsabilitat, d’afavorir polítiques intersectorials que modulin l’impacte del consum de substàncies amb potencial addictiu entre la població.

Per això, i comptant amb la participació de diversos agents clau, hem elaborat aquest document de bases. Al document s’hi formula la proposta d’organització; 6 s’hi defineixen els principis rectors i objectius i s’hi proposen 5 eixos de treball (educació, temps de lleure, comunitat, tractament i reinserció, coneixement i recerca).També s’hi descriu la metodologia que s’ha seguit per elaborar-lo i inclou una aproximació a la realitat del consum a Sabadell.

D’altra banda, el document inclou documents annexos que són vius, en el sentit que s’han d’anar actualitzant (cartera de serveis) o que tenen un caràcter pràctic, per exemple el capítol d’orientació a l’avaluació.

Creiem que el Pla Local de Drogues de Sabadell (PLDS) ha de ser l’instrument clau per ordenar i potenciar els recursos que ja existeixen a la ciutat i també per promoure el desplegament de dispositius o actuacions que responguin a necessitats no cobertes, tenint molt en compte les circumstàncies que situen determinades persones, famílies o grups socials en posicions més fràgils i vulnerables.

   Pla Local de drogues de Sabadell 2016-2022

        Salut/tarjasaidp.png    

Servei d’Assessorament i Informació en Drogues i Pantalles (SAIDP)

Es tracta del servei municipal vinculat al Pla Local de Drogues.

Gratuït i confidencial. Té com a objectiu atendre les consultes d’adolescents i joves sobre qualsevol droga.

També s’hi dona resposta a familiars i persones de l’entorn proper i a professionals que treballen amb el col·lectiu adolescent o jove.

Tota la informació a: SAIDP - Servei d'Assessorament i Informació en Drogues i Pantalles

 

Carta de serveis