PLÀNOL DE SABADELLAdreces i telèfons d'emergènciesFARMÀCIES DE GUÀRDIARESTRICCIÓ DE TRÀNSIT
CA EN ES

Les voluntats anticipades

DOCUMENT DE VOLUNTATS ANTICIPADES (DVA)

Què és?

És el document a través del qual una persona explica, per endavant, quin tractament mèdic vol rebre en el cas que algun dia pateixi una malaltia incurable i discapacitant que impedeixi expressar personalment la seva voluntat.  S’hi descriu les instruccions que vol que segueixi el seu metge/ metgessa a l’hora de decidir quin tipus d’atenció desitja (o no) rebre. 

Per què?

El DVA promou el principi ètic i legal de l’autonomia del pacient a l’hora de prendre decisions relatives a la salut, fins i tot quan aquest no pot decidir per si mateix. També ajuda a descarregar de l’angoixa que pot generar als familiars i amics el fet d’haver de decidir per vostè.

Què cal?

Elaborar el DVA ha d’anar acompanyat necessàriament d’un procés de reflexió respecte dels propis valors o principis vitals.

Cal ser major d’edat i gaudir de plenes capacitats per expressar de forma lliure i anticipada les instruccions a tenir en compte quan les circumstàncies no li permetin expressar personalment la seva voluntat.

Quan es fa?

Es pot elaborar un Document de Voluntats Anticipades encara que no es pateixi cap malaltia. En el cas de no estar afectat per cap malaltia, les voluntats anticipades es poden expressar d’una forma més vaga o genèrica.

Especialment quan es pateix alguna afecció, és recomanable emmarcar el DVA en un Pla Anticipat de Cures i comptar amb l’assessorament d’un professional sanitari. En el Pla Anticipat de Cures s’hi poden incloure indicacions sobre les teràpies que voleu i les que no, la sedació davant del dolor o sobre el lloc on voleu morir (entre altres). El Pla s’ha d’afegir a  la història clínica i es revisarà cada vegada que hi hagi un canvi clínic i sempre que, com a pacients, ho requeriu.

Com es formalitza?

La formalització es pot fer davant notari o bé davant de tres testimonis majors d’edat, dos dels quals no han de tenir relació de parentiu fins a segon grau ni estiguin vinculats amb la persona per relació patrimonial. 

El reconeixement legal del Document de Voluntats Anticipades és a la Llei 21/2000, del 29 de desembre, sobre els drets d’informació concernent a la salut i l’autonomia del pacient, i la documentació clínica.

En el DVA hi puc especificar les voluntats relatives a la meva persona un cop difunt?

Sí, s’hi poden especificar voluntats relatives a la donació d’òrgans, donació del cos per a la investigació científica o sobre l’enterrament  o la incineració, entre d’altres. Tanmateix s’ha de tenir present que l’autoritat i potestat respecte a aquestes consideracions “post mortem” pot no pertànyer a l’equip sanitari, sinó a altres figures, a qui s’haurà d’acudir per tal d’assegurar-ne l’acompliment.

En cas que es formalitzi davant tres testimonis, et pots dirigir a les oficines del SAC per tramitar-lo.

Informació del tràmit

VOLUNTATS RELATIVES A LA PRÒPIA PERSONA, UN COP DIFUNT

Si s’elabora un DVA s’hi poden definir les preferències relatives a la pròpia persona un cop difunt, tanmateix, al tractar-se de consideracions sobre les quals no tenen potestat els professionals sanitaris, és especialment important, facilitar que aquesta informació es comparteixi amb les persones a les que s’acudirà per fer les gestions oportunes (família, amics íntims).

VULL SER DONANT

Quan una persona es planteja la possibilitat de ser donant i decideix fer donació dels seus òrgans i teixits amb la finalitat que siguin trasplantats per ajudar altres persones, la primera cosa que ha de fer, i la més important, és comunicar la seva decisió a la família i els amics més íntims. Ells seran els primers a qui es consultarà la possibilitat de la donació després de la mort, tot esperant que respectin la voluntat del donant.

També es pot tramitar el carnet de voluntats anticipades (donant)) de l’Ajuntament de Sabadell i portar-lo sempre amb la documentació personal com a testimoni de la decisió presa. És un carnet que no us compromet i del qual podeu desfer-vos en qualsevol moment si canvieu d'opinió.

Informació del tràmit

VULL SER INCINERAT

Quan una persona es planteja la possibilitat de ser incinerat, la primera cosa que ha de fer és comunicar la seva decisió a la família i els amics més íntims. Ells seran els primers a qui es consultarà la possibilitat de la incineració després de la mort, tot esperant que respectin la voluntat del difunt.

També es pot tramitar el carnet de voluntats anticipades  (incineració) i portar-lo sempre amb la documentació personal, com a testimoni de la decisió presa. És un carnet que no us compromet i del qual podeu desfer-vos en qualsevol moment si canvieu d'opinió.

Informació del tràmit

VULL DONAR EL COS A LA CIÈNCIA

La donació del cos a la ciència és un acte voluntari i altruista mitjançant el qual la persona fa cessió del seu cos després de mort amb la finalitat de la docència i la investigació.

La gestió d'aquestes donacions es fa a través d’universitats públiques:

  • A la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) correspon a la Unitat d'Anatomia i Embriologia Humana del Departament de Ciències Morfològiques de la Facultat de Medicina – Campus Universitari de Bellaterra.
  • A la Universitat de Barcelona (UB) correspon al Servei de Donació de Cossos de la Facultat de Medicina – Carrer Casanova, 123 de Barcelona.

La persona donant ha d'informar a la seva família i/o persones que l’atenguin de la seva voluntat de donació per tal que aquesta es pugui dur a terme.

Per ampliar informació sobre la Donació de Cos poden dirigir-se a:

  • La Secretaria o a l'Àrea Tècnica de la Sala de Dissecció de la Unitat d’Anatomia i Embriologia Humana del Departament de Ciències Morfològiques de la Universitat Autònoma de Barcelona.

- Telèfon:  93 581 18 73 / 93 581 18 74
- Email: sala.disseccio@uab.cat

  • Servei de Donació de Cossos. Universitat de Barcelona.

- Telèfon: 93 402 19 00 (de dilluns a dimecres de 10 a 13h.)
- Adreça: carrer de Casanova, 123 PLANTA 0, Barcelona.

Enllaços d’interès

També et pot interessar...