Els joves al territori

Visita a l'Oficina Jove de Sabadell

A qui s'adreça:
Alumnes d'ESO, batxillerat, formació professional i escoles d'adults.

Descripció:
Visita a l’equipament juvenil de Sabadell, on un professional de joventut fa una explicació exhaustiva del que hi poden trobar i de quin ús en poden fer d’aquest servei amb l’objectiu de donar a conèixer el "Recurs dels recursos" del jovent de Sabadell.

Competències bàsiques:
- Competència social i ciutadana
- Competència d'aprendre a aprendre

Mesures COVID-19:
- Els professionals es rentaran les mans amb solució hidroalcohòlica abans d’iniciar el taller i a la seva finalització i sempre que es consideri necessari.
- Els professionals que entrin a l’aula duran mascareta sempre que no es pugui respectar la distància de seguretat d’1,5 metres.
- El material que es doni als i les alumnes (s’intentarà que sigui el menys possible) serà desinfectat abans i després d’utilitzar-lo.
- Es desenvoluparà el taller amb el grup classe, sense barrejar grups.
- D’altra banda, estem treballant per adaptar els tallers presencials a un format on line de totes les activitats que fins l’any passat es desenvolupaven a l’aula, per tal de continuar donant el mateix servei adaptat a les circumstàncies actuals. No obstant, ens adaptarem i reformularem els tallers totes les vegades que calgui per tal complir en tot moment en les mesures per a la prevenció de la COVID, atesa la possibilitat que puguin ser modificades al llarg del curs escolar.

Desenvolupament:
Dates de realització i horaris: curs escolar
Durada: mitja hora
Nombre d'alumnes per sessió: un grup classe
Lloc de realització: Oficina Jove - Vapor Codina, c. de Blasco de Garay, 19
Cost: gratuït
Material didàctic per a l'alumnat: publicacions pròpies del servei de diferents temàtiques d’interès juvenil
Observacions: demanar hora amb un mínim d’una setmana d’antelació
És obligatori l’assistència de professorat a l’aula.
 
Inscripció:
 

Informació:
Àrea de Feminisme, Benestar Animal i Participació
Persona de contacte: Carmen Gracia
Correu electrònic: cgracia@ajsabadell.cat
Telèfon: 93 745 33 01
Consulta web

Organització:  

Àrea de Feminisme, Benestar Animal i Participació

Imprimeix